NYHETER
2014-08-29

Pressade marginaler på världsmarknaden påverkar Preems halvårsresultat

Preems ackumulerade resultat för de första sex månaderna 2014 blev, efter finansiella poster och före skatt, -409 MSEK (-567 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, blev 43.826 MSEK (43.871 MSEK).
2014-08-05

100 000 besökare väntas till seglingsveckan i Lysekil

Idag inleds Lysekil Women's Match, seglingsveckan i Lysekil, och cirka 100 000 besökare väntas dit. Preem är huvudsponsor för tävlingarna och bjuder dessutom på två gratiskonserter.