Norrbotten, Västerbotten & Västra norrland

Lundströms Gas & Svets AB
Hangarvägen 6
952 61 Kalix
Telefon: 0923-15740
lundstromskalix.se

Oljesäljarna i Norr AB
Cementvägen 2
973 45 Luleå
Telefon: 0920-25 05 00 
oljesaljarna.se

Hotings Oljedepå AB
Storgatan 42
830 80 Hoting 
Telefon: 0671-103 27
hotingsoljedepa.se

Alltank AB
Box 764, (Norra v. 28)
851 23 Sundsvall
Telefon: 060-18 01 80

Lagerhotellet, Norravägen 12 
852 29 Sundsvall
Telefon: 060-15 77 30

Storlienvägen 34 
831 52 Östersund
Telefon: 063-10 91 08

Maskingatan 1 
891 38 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-555 76
alltank.se

 Maskincenter i Kiruna AB
Maskinvägen 7
981 38 Kiruna
Telefon Butik: 0980-788 80 
Jour nummer: 070-5654767

(Specma Component AB)
Vuoskujärvivägen 23
983 38 Gällivare
Telefon butik : 0970-681050
Jour nummer : 072- 2116243

 

ÅF smörjmedel
ÅF diesel/eldningsolja
Certifierad återförsäljare