Ett mångsidigt bränsle med stora miljöfördelar

Gasol har flera miljöfördelar, är lätt att transportera och förorenar inte vatten om den skulle läcka ut. Gasen är så ren att flera trädgårdsodlare använder gasol i sina växthus.

Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. Den är lätt att transportera och används inom många användningsområden, bland annat för att värma, smälta, skära, torka, härda, kyla, eller driva fordon med motorgas.

Produkten används också som drivgas i sprayflaskor och som kylämne i moderna kylskåp.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten, vilket gör gasolen till ett bränsle med stora miljöfördelar. Den förorenar inte vatten om den skulle läcka ut, därför kan du placera behållare och ledningar i vattentäktsområden. Gasol är blyfri, svavelfri och giftfri. Bränslet är så rent att trädgårdsodlare använder avgaserna i sina växthus för att öka produktionen av sina grödor. Det kallas koldioxidgödsling.

Preem Evolution Gasol

Preem strävar efter ett hållbart samhälle och som ett led i det arbetet har vi introducerat Preem Evolution Gasol, vilket är vår första gasolprodukt med förnybar andel. Preem Evolution Gasol har via massbalans 20% förnybar andel och en växthusgasbesparing på 19%. Läs mer om produkten här.

Preem Evolution Gasol Preem Evolution Gasol

Preem Evolution Gasol

Högsta kreditvärdighet Högsta kreditvärdighet

Kontakta oss Kontakta oss

Försäljning
Distrikt Öst
Jonas Hult
jonas.hult@preem.se
010-450 18 68

Distrikt Väst
Mikael Samuelsson
mikael.samuelsson@preem.se
010-450 18 23

Ordermottagningen Göteborg
för beställning av gasol
preemgas.gbg@preem.se
031-54 30 10
031-64 87 82 (fax)