HVO utan palmolja


Preem väljer bort HVO som är baserad på palmolja.

Efterfrågan på HVO-diesel ökar kraftigt i Sverige, på grund av skattelagstiftning och ambitionen att minska användandet av fossila drivmedel. En råvara som används för framställning av HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) är palmolja. Det är en av de mest använda vegetabiliska oljorna i världen eftersom den både är billig och fungerar bra i många produkter. Samtidigt bidrar framställningen av palmolja till skövling av tropiska skogar och därmed till förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar.

Tallolja och animaliskt avfall råvaror i Preems produkter

De HVO-produkter som Preem producerar och säljer baseras främst på tallolja och animaliskt avfall. Vi godkänner inte palmolja på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingen och framställningen innebär.

Beslutet att inte hantera palmolja fattade vi redan 2011 när vi utvecklade Preem Evolution Diesel. I och med den ökade efterfrågan på HVO har frågan återigen aktualiserats. Preem har gjort ett tydligt ställningstagande: Fossilfria drivmedel ska varken bidra till andra miljöproblem, förlust av mångfald eller till brott mot mänskliga rättigheter.

Läs mer om att förnybart också måste vara hållbart i Hagainitiativets blogg där Preems kommunikationschef Helene Samuelsson förklarar varför.

Ett samhälle för flera generationer Ett samhälle för flera generationer

Vårt beslut att välja bort palmolja stödjer Sveriges riksdags generationsmål:"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." (Riksdagens definition av generationsmålet.)