Ta reda på varför de här medarbetarna trivs på Preem


Nadja, miljö- och kvalitetssamordnare

Niklas, underhållschef

Anders, produktionsingenjör

Josefin, produktionstekniker

Malin, laboratorietekniker