”Det lönar sig att tänka långsiktigt”


– Jag minns när jag kom till Preem första gången för en intervju och jag kände direkt att ”här kommer jag att trivas”. Det handlade både om de svar och reaktioner jag fick på mina frågor, samtalstonen och värderingarna som företaget står för, säger Malin Hallin och tillägger:

– Jag är otroligt stolt över att jobba på ett företag som har visionen att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Hon kom till Preem 1995, och var då ingenjör. Under åren har hon jobbat inom flera olika affärsområden på olika platser inom Preem.

– Jag har haft förmånen att arbeta inom många olika delar av verksamheten, vilket jag verkligen uppskattar. Min första anställning var i Göteborg, och genom åren har jag jobbat i både Göteborg och Lysekil där vi har våra raffinaderier. Min nuvarande roll innebär att jag har en så kallad rotationstjänst och arbetar i Stockholm. Under mina år på Preem har jag en gång tidigare haft en sådan tjänst.

Malin, som är tf chef för hållbar utveckling och en del av koncernledningen, tycker att Preem har en bra syn på sina medarbetare.

– Alla personer får den kompetensutveckling som krävs för rollen, oavsett om man är specialist eller chef. Förutom ledarskapsutbildningar för chefer finns det liknande program för arbetsledare som inte har formellt chefsansvar men som ändå har arbetsledande funktioner.

– Och det finns en förståelse från företagets sida – om man vill ha bra resurser på företaget lönar det sig att tänka långsiktigt och vara mån om sina anställda.

Om Malin Om Malin

Namn: Malin Hallin

Utbildning: Civilingenjör med inriktning på kemiteknik

Jobbar på Preem med: Chef Hållbar utveckling