Preems depåer


Preems depåer utgör en naturlig fortsättning av raffinaderiernas verksamhet och är en viktig del av produktens väg från källa till kund.

Preem har sju operativa depåer från Helsingborg i söder till Piteå i norr. Tillsammans har de ett årligt genomslag på cirka 4,2 miljoner kubikmeter, eller 4,2 miljarder liter. 

I huvudsak försörjs depåerna med båt från något av våra egna raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Produkterna lämnar depåerna med tankbilar. De kan lasta dygnet runt eftersom utlastningen är automatiserad. För att klara distributionen på platser där vi inte har egna depåer samarbetar vi med andra olje- och drivmedelsbolag. Det innebär att vi kan lasta på deras depåer och vice versa.

Här finns våra depåer Våra depåer

Preems sju operativa depåer finns i Helsingborg, Karlshamn, Gävle, Skarvik (Göteborg), Norrköping, Loudden (Stockholm) och Piteå. I Piteå har vi ett depåsamarbete med Skoogs där vi bland annat lastar ut tallolja som ska förädlas till förnybart drivmedel på bioraffinaderiet i Göteborg.