Aktuella projekt och deltagande för Preem

Preem deltar i ett antal olika projekt som syftar till att utveckla framtidens drivmedel, framförallt förnybara. Vi arbetar med att omvärldsbevaka, utveckla, projektera och rekommendera intressanta utvecklingsområden som bidrar till bättre och mer miljöanpassade drivmedel.

Nedan finner du några av de aktuella projekt som vi driver eller medverkar i just nu. Kontakta oss gärna om du har du frågor och funderingar som berör dessa områden.

Läckande vrak längs svenska västkusten

Preem och Stena stödjer Länsstyrelsens arbete genom att initiera en utredning av möjliga saneringsmetoder och kostnader för att tömma vraken på olja. Utredningen, som utförs av Chalmers, skall även ta fram kostnaderna för ett ev större oljespill och uppmärksamma myndigheter på de konsekvenser ett större läckage olja får för vårt samhälle.

RME (rapsmetylester)

Preem har ett samarbete med Perstorp om tillverkning av RME (rapsmetylester) som i huvudsak skall blandas in i den diesel vi säljer. Sedan 1 augusti 2006 blandar vi 5% RME i all diesel vilket minskar utsläppen av koldioxid längs de svenska vägarna med 165 000 ton/år. Här ser vi gärna en utveckling med ökad inblandning till i första hand 10%.

Vindkraft

Preem är en av flera delägare i VindIn AB som har till uppgift till att projektera och utveckla vindkraft motsvarande 1 TWh inom 5 år.

Nova naturgas

Preem är en av flera intressenter som är positiva till en tillförsel av norsk naturgas i Västsverige. Genom att ersätta petroleumprodukter vid tillverkning av vätgas vid raffinaderiet i Lysekil skulle koldioxidutsläppen minska med hela 140 000 ton/år. 

Heavy Oil Project (HOP)

Ett mångmiljardprojekt vid raffinaderiet i Lysekil som syftar till att omvandla så kallad tjockolja till högkvalitativa fordonsbränslen.

BasEl

Preem är en av flera delägare i BasEl som arbetar för att tillföra det svenska elnätet ytterligare elkraft i syfte att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser.