När ni vill ha kontroll över fordonens förbrukning och vem som tankat

Systemet med två kort - Fordonskort + Chaufförskort - är tänkt för företag med många bilar som körs av olika förare. Varje bil har sitt eget specifika Fordonskort, som alltid ska förvaras i fordonet. Varje förare har ett eget Chaufförskort med en personlig kod.

 

För att kunna tanka fordonet, eller för att kunna köpa olja och andra tillbehör, måste båda korten användas. Förarens personliga kod gäller som kvittens. Korten kan användas i såväl kortautomatsom som inne i butik på våra bemannade Preemstationer.

 

Har fordonskortet försetts med tillvalet kilometerställning knappar föraren in den aktuella kilometerställningen till sitt Chaufförskort.

 

På fakturan redovisas inköpen för varje enskilt Chaufförskort, liksom en separat förbrukningsstatistik för varje fordon.

 

Preem Chaufförs- och Fordonskort är kostnadsfria.