Så här byggs bensinpriset upp

 

En av de viktigaste faktorerna för prissättningen av oljeprodukter är tillgången och efterfrågan på råolja. Råoljepriset varierar beroende på hur aktuell råoljeutvinning och lagersituation förhåller sig till hur stark efterfrågan är. Råoljepriset sätts i dollar och förändras ständigt upp och ner. Om vi antar ett pris på råoljan på 50 dollar (januari, 2015) per fat (= 159 liter) och en dollarkurs på 8 kr/dollar blir priset per liter råolja ca 2,52 kr.

 

När råoljan är inköpt ska den raffineras till produkter (bensin, diesel, eldningsoljor m.m.) Dessa förädlade produkter prissätts också utifrån utbud och efterfrågan på den internationella marknaden.

Över tid så har priserna för färdiga produkter en oerhört stark korrelation med råoljepriserna men de kan kortsiktigt avvika vid tex omfattande produktionsstörningar i en region. Aktuella priser för råolja och färdiga produkter noteras av Platts (råvarumäklare) för leverans i Rotterdam, Nederländerna, som är centralorten för Europas oljehandel.

 

Färdigraffinerad europeisk standardbensin kostar idag (januari, 2015) ca 3 kronor per liter i Rotterdam. På den summan lägger bensinbolagen ca 1,5 kr per liter för att täcka sina kostnader och generera vinst. Om bensinen bara skulle beskattas med 25 % moms skulle den kosta 5,60 kronor per liter ((3,00 +1,50) x 25 % = 5,60).

 

Bensinpriset på ca 4,5 kronor per liter (3,00 + 1,50) ska alltså täcka varukostnaden för råolja, raffineringskostnader, transport till depå, depåhantering, transport till station, stationsunderhåll, ersättning till stationsinnehavaren, reklam, produktutveckling, hyror och löner till personal med mera.

 

Regeringen har också bestämt att på bensinpriset ska läggas två fasta skatter, energi- och koldioxidskatt. På slutsumman adderas sedan moms med 25 %. Vi får då ett bensinpris för 95 oktan (med 5 % inblandning av etanol) som ser ut enligt nedan:

 

 

Bensinpris per liter (2 januari, 2015)

4,49 Grundpris inkl inköp, raffinering och hanteringskostnader

5,58 Energiskatt och koldioxidskatt (fasta punktskatter)
10,07 kr/ liter

 

+2,52 (25% moms)

_______________________________

 

12,59 kr/ liter, vid pumpen (2 januari, 2015).

 

Summa skatter blir därmed 8,09 kr/ liter (5,58 + 2,52) eller ca 64 % av pumppriset.