Så här byggs bensinpriset upp

En av de viktigaste faktorerna för prissättningen av oljeprodukter är tillgången och efterfrågan på råolja. Råoljepriset varierar beroende på hur aktuell råoljeutvinning och lagersituation förhåller sig till hur stark efterfrågan är. Råoljepriset sätts i dollar och förändras ständigt upp och ner. Råoljan har gått upp från en rekordlåg nivå på 10 dollar per fat i januari 1999, till att ha varierat upp och ned mellan 23 till 30 dollar per fat fram till år 2004 då råoljepriset steg kraftigt. Vid ingången av 2007 stod oljepriset i 53 dollar/fat (9 jan-07) för att i slutet av året landa på 95 dollar/fat. Under 2008 noterades "alltime high" flertalet gånger med toppen under sommaren med 144 dollar/fat. Oljepriset föll sedan mycket kraftigt under hösten för att landa på 37 dollar/fat vid årets slut. Orsaken till det remarkabla prisfallet var den begynnande globala lågkonjunkturen och minskade efterfrågan.

 

Under 2010 steg priset sakta och ligger nu (jan 2014) på ca 100 dollar per fat.

 

Råoljepriset styrs i realiteten av Opec (de oljeproducerande ländernas organisation). Opec styr världsmarknadspriset på råolja genom att komma överens om hur stora volymer som ska finnas på marknaden. Om vi antar ett pris på råoljan på 100 dollar per fat (= 159 liter) och en dollarkurs på 7 kr/dollar blir priset per liter råolja ca 4,40 kr.

 

När råoljan är inköpt ska den raffineras till produkter (bensin, diesel, eldningsoljor m.m.) Dessa förädlade produkter prissätts utifrån utbud och efterfrågan på den internationella marknaden. Aktuellt pris noteras av Platts (råvarumäklare) för leverans i Rotterdam, Nederländerna, som är centralorten för Europas oljehandel. 

 

Framförallt påverkas Europa av bensinpriset i USA som är världens största bensinmarknad (cirka 40-45% av världens konsumtion sker där). Det svenska priset påverkas dessutom av dollarkursen som ständigt varierar i förhållande till den svenska kronan. Inför sommaren vill inget oljebolag eller raffinaderi stå med tomma råoljelager/produktcisterner och fyller därför på sina lager och därmed går priset upp.

 

Färdigraffinerad europeisk standardbensin kostar idag (1 jan, 2012) ca 5 kronor per liter. På den summan lägger bensinbolagen på ca 1 kr per liter för att täcka sina kostnader (se http://spbi.se/statistik/priser/bensin ). Om bensinen bara skulle beskattas med 25 % moms skulle den kosta 7,50 kronor per liter ((5,00 +1,00) x 25 % = 7,50).

 

I bensinpriset på 6 kronor per liter (5,00 + 1,00) ingår vad vi som drivmedelsbolag får per försåld liter bensin. Priset ska då täcka varukostnaden för råolja, raffineringskostnader, transport till depå, depåhantering, transport till station, stationsunderhåll, ersättning till stationsinnehavaren, reklam, produktutveckling, hyror och löner till personal med mera.

 

Regeringen har också bestämt att på bensinpriset ska läggas två fasta skatter, energi- och koldioxidskatt. På slutsumman adderas sedan moms med 25 %. Vi får då ett bensinpris för 95 oktan (med 5% inblandning av etanol) som ser ut enligt nedan:

 

 

Bensinpris per liter (1 januari, 2014)

  6,29 (grundpris inkl inköp, raffinering och hanteringskostnader)

   2,99 energiskatt (fast skatt) 
   2,38 koldioxidskatt (CO2) (fast skatt)

 11,66 kr/liter

 

+2,92 (25% moms)

_______________________________

 

  14,58 kr/liter, vid pumpen (1 januari, 2014).

 

Summa skatter i ovanstående blir därmed (2,99 + 2,38 + 2,99 =) 8,29 kr/ liter.

 

 

Den som tjänar mest på bensin och drivmedel är staten som oavsett världsmarknadspriser och dollarkurser alltid tar ut skatt, för närvarande 8,29 kronor på varje liter bensin (1 jan, 2014).

Totalt drar staten in ca 70 miljarder kronor i skatter per år på drivmedel som bensin och diesel.

 

En genomsnittsbilist kör cirka 1500 mil per år. Med en genomsnittsförbrukning på ca 0,8 liter 95-oktanig bensin per mil och ett genomsnittspris på 14,58 betalar bilisten 17 496 kronor för bensinen varav 9 948 är skatt (beräkning utifrån pris 1 jan, 2014). I detta exempel är alltså skatteandelen ca 57 % av det totala bensinpriset på 14,58 kr/l (95 oktan).