RME (FAME)

RME (RapsMetylEster)

RME, rapsmetylester är en så kallad FAME; fettsyrametylestrar. FAME kan framställas av de flesta vegetabiliska och animaliska oljor och fetter till exempel rapsolja, solrosolja, sojaolja, palmolja, fiskolja. Även kasserad frityrolja kan användas som råvara.

 

På Preem använder vi bara FAME tillverkad från raps, RME. Diesel med låginblandning av RME, rapsmetylester, har funnits i Preems sortiment sedan 1993. RME framställs genom förestring av rapsolja, där glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol.

 

Preems RME uppfyller bränslekvalitetskrav enligt SS-EN 14214

 

Låginblandning av RME

Gällande Europastandard för vanlig diesel tillåter inte högre inblandning än max 7% FAME. Preems ACP Evolution Diesel innehåller max 7% låginblandad RME och ACP Diesel max 5%.

 

100% RME som bränsle

Förutom låginblandning av RME i Preems säljer Preem produkterna Biodiesel 100 (100% RME) samt Eldningsolja Bio 100 (100% RME).

 

Dessa produkter används av våra företags och industrikunder med högre intert och externt reglerade krav på förnybar andel eller växthusgasbesparingar.

 

För användning av dessa produkter krävs fordonleverantörens och brännarleverantörens godkännande då vissa justeringar eventuellt behöver göras.