Vi tar tillvara restprodukter från skogen för att framställa förnybar diesel som fungerar i alla dieselbilar.

Preem Evolution Diesel Plus fungerar i alla dieselbilar och har samma pris som vanlig diesel.

Det är aldrig fel att prata om biodrivmedel Det är aldrig fel att prata om biodrivmedel

Eller? Se filmen och bedöm själv!

Till frågor och svar
Från tall till tank

Så här går det till när tallolja blir till förnybart drivmedel Så här går det till när tallolja blir till förnybart drivmedel