Vi tar tillvara restprodukter från skogen för att framställa förnybar diesel som fungerar i alla dieselbilar.

Till frågor och svar
Från tall till tank

Så här går det till när tallolja blir till förnybart drivmedel Så här går det till när tallolja blir till förnybart drivmedel