Vi har bestämt oss

 

 

 

 

 

 

 

Vi har bestämt oss

Vi bygger om våra raffinaderier till bioraffinaderier

I Göteborg och Lysekil pågår just nu flera viktiga projekt för att våra raffinaderier ska kunna ställa om från fossil till mer förnybar produktion.

Så tar vi oss dit Så tar vi oss dit

Förnybar diesel och bensin fungerar på samma sätt som bensin och diesel alltid har gjort. Du tankar din bil, startar motorn och kör som vanligt. Det som skiljer sig åt är råvarorna.

För att kunna byta ut fossil råolja mot biooljor måste vi bygga om våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil – och det är precis vad vi gör. Vi har under det senaste årtiondet goda erfarenheter från att bygga om tidigare fossila produktionsenheter till förnybart.

Arbetet med att fasa ut det fossila och ersätta med förnybart kommer att ta flera år, men det är redan i gång.

PROGNOS: Utsläppsreduktion i kiloton

Utfall fram till och med 2021, vidare planerad utbyggnad av förnybar produktion fram till 2030.

En titt i backspegeln En titt i backspegeln

År 2010 invigdes Preems första produktionsanläggning för bioraffinering vid vårt raffinaderi i Göteborg. Anläggningen blev den största i sitt slag i Sverige. Allt som producerades i anläggningen vid den tiden var inte förnybart, men under åren har den byggts om i flera steg för att möjliggöra förnybar produktion.

Vid första ombyggnaden producerade anläggningen 30 procent förnybart bränsle och sedan 2020 producerar den 100 procent förnybart.

Steg på vägen Steg på vägen

Under de senaste åren har flera nya omställningsprojekt drivits vid både raffinaderiet i Göteborg och Lysekil – projekt som ökar vår förmåga att producera förnybara drivmedel i både befintliga och nybyggda anläggningar.

Vår ambition är Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel.

Parallellt minskar vi den fossila produktionen och anpassar den totala produktionskapaciteten till framtidens lägre behov av flytande drivmedel.

Möt Rasmus, Produktionstekniker på Preem

"Våra produktionsanläggningar är igång 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Samtidigt gör vi den största omställningen i vår historia."

Preem förklarar: Förnybart flygbränsle Preem förklarar: Förnybart flygbränsle

Vi ska producera förnybart flygbränsle, hela 500-600 000 kubikmeter förnybart flygbränsle per år. Vilka råvaror kommer vi använda för att göra bränslet och har vi tillräckligt av dem? Vi träffade Henrik Rådberg, chef för nya möjligheter på Preem.