I år fördubblar vi produktionen av förnybara drivmedel

Idag producerar vi förnybara drivmedel och för att öka produktionen ytterligare behöver vi bygga om våra raffinaderier – och det är precis vad vi gjort. Omställningen fortsätter, men redan 2024 kommer vi fördubblat mängden producerat biodrivmedel.

I år fördubblar vi produktionen av förnybara drivmedel. Det innebär att vi ökar från att producera cirka 500 miljoner liter till 1 miljard liter under 2024 på våra raffinaderier på västkusten. Vår produktion av förnybara drivmedel motsvarar efter den ökningen drivmedelsbehovet för cirka 660 000 personbilar under ett helt år.

Investering för framtiden Investering för framtiden

För att kunna byta ut fossil råolja mot biooljor måste vi bygga om våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil – och det är precis vad vi gör. Under hösten 2023 tog vi ett investeringsbeslut på 5,5 miljarder kronor för att göra en storskalig ombyggnad av vårt raffinaderi i Lysekil. Investeringen är en viktig milstolpe på vår omställningsresa mot 2035. Den fossila produktionen fasas ut till förmån för förnybara drivmedel för väg– och flygtransporter.

Vårt mål är att tillverka cirka fem miljarder liter förnybart bränsle 2035 och att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel.