Vi har bestämt oss

 

 

 

 

 

 

 

Vi har bestämt oss

Vi satsar på el

De närmaste åren kommer antalet laddbara bilar öka enormt och behovet av publika laddstationer följer givetvis den utvecklingen. Vi bidrar genom en storskalig utrullning av laddstationer för både elbilar och tung trafik.

En övergång till förnybara flytande drivmedel ger störst effekt här och nu om vi tittar på hur dagens fordonsflotta ser ut, men framöver kommer elektrifieringen att spela en avgörande roll.

Så tar vi oss dit Så tar vi oss dit

Genom att satsa mer på el och utrusta våra stationer med supersnabbladdare kan vi bidra till minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken.

I dag erbjuder vi snabbladdning med en effekt på 50 kilowatt (kW) på ett 20-tal stationer i landet. När vårt nya projekt med laddningsoperatören Recharge drar igång 2023 kommer hundratals supersnabbladdare att installeras på Preems stationer under tre-fyra års tid.

Vår ambition är att årligen utrusta 15–25 stationer med runt 6–8 laddare.

Supersnabbladdarna har en effekt på 150–350 kilowatt (kW), vilket är det snabbaste laddalternativet i dag. De är egentligen överdimensionerade för dagens bilar men våra laddstationer ska vara redo för framtidens behov. Några bilar kan ladda upp till 270 kW men de flesta ligger fortfarande runt 100 kW.

Elen på våra laddplatser är förnybar och kommer framför allt från vindkraft.

Läs mer: Ladda elbilen – allt du behöver veta

En titt i backspegeln En titt i backspegeln

Vi installerade våra första laddstationer redan 2009. Samarbetet med laddningsoperatören Recharge påbörjades 2013 och redan 2014 byggdes de första gemensamma laddstationerna på utvalda sträckor.

Steg på vägen Steg på vägen

I dag är cirka tio procent av alla personbilar i Sverige någon typ av laddbart fordon. Dagens laddstationer vänder sig främst till personbilar och den lätta yrkestrafiken. Det är också där vårt primära fokus legat.

Nästa steg blir laddning av den tunga yrkestrafiken, de stora lastbilarna vi ser på motorvägarna, som är under utveckling nu.

Framöver kommer laddstationer för alla tunga fordon, oavsett tillverkare, upprättas på väl valda platser med särskilt högt trafikflöde, och utrustas med minst fyra laddpunkter som har en maxhastighet på 350 kW.

Möt Julio, Key Account Manager på Preem

"Vi ökar snabbt vår produktion och försäljning av förnybara flytande drivmedel. Och vi installerar laddstolpar på löpande band längs vårt stationsnät. Fler initiativ är på väg som bidrar till att våra kunder kan bli mer hållbara."