Vi har bestämt oss

 

 

 

 

 

 

 

Vi har bestämt oss

Vi utvecklar diesel och bensin från restprodukter

Vi ska ställa om vår produktion från fossil till förnybar. Därför jobbar vi med att framställa biodrivmedel av avfall och restprodukter som annars riskeras att kastas bort.

Så tar vi oss dit Så tar vi oss dit

Vårt mål är att tillverka cirka fem miljarder liter förnybart bränsle 2035. Vägen dit har många viktiga delmål. I början av 2024 är vår ambition att vår produktion av förnybara drivmedel ska motsvara drivmedelsbehovet för fler än en miljon personbilar för ett helt år.

Våra förnybara drivmedel görs av rester från livsmedel-, skogsindustri och jordbruk. Idag har vi investerat i fabriker som Pyrocell, som tillverkar olja av restprodukten sågspån, och SunPine som gör detsamma av restprodukter från svenska skogsbruket. Våra förnybara drivmedel är skapade av rester från livsmedelsindustri, skog och jordbruk.

Framtiden kommer ha många olika lösningar – inklusive flytande förnybara drivmedel och elektrifieringen av personbilar som redan kommit långt i utvecklingen.

En titt i backspegeln En titt i backspegeln

Vi började tillverka förnybara drivmedel redan 2010. Produktionen har sedan dess ökat successivt och idag är vi Sveriges största producent med en kapacitet på 375 miljoner liter per år. 2018 inleddes samarbetet med träföretaget Setra och 2021 påbörjades produktionen vid Sveriges första pyrolysanläggning för drivmedel, Pyrocell.

Steg på vägen Steg på vägen

Tillgång till hållbara råvaror av hög kvalitet är en viktig del i vår omställning. 

Vi har bland annat ett nära samarbete med spanska Lipsa som är den största producenten i södra Europa, och är marknadsledande inom förbehandling och bearbetning av biooljor och fetter. 

Samtidigt fortsätter våra satsningar på forskning och utveckling av helt nya hållbara råvaror.

Möt Per, Biofuel trader på Preem

"Vi får energi, massor av bioenergi som vi kan göra drivmedel av. Men vi nöjer oss inte där, vi hittar förnybara råvaror i avfall från livsmedelsindustrin och i frityroljor från restauranger och kök. Ja, till och med i sopor. Som du hör, så har jakten efter förnybara råvaror bara börjat, för att skapa nästa generations drivmedel."

En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.