Jämtland, Gävleborgs & Dalarna

  Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB
Bergavägen 5
828 33 Edsbyn
Telefon: 070-339 45 95
gavleborgspetroleum.se

Gästrike-Dala Oljor AB
Box 49 (Ingvarsvägen 3)
791 21 Falun
Telefon: 023-174 10
gdoljor.se

 

 

ÅF smörjmedel
ÅF diesel/eldningsolja
Certifierad återförsäljare