Alltank ser till klimatnyttan

Drivmedelsförsäljaren Alltanks användande av massbalansprincipen möjliggör klimatnytta utan att ha förnybart bränsle i tanken. Nu handlas det gröna bränslet på certifikat.

– Namnet på bränslet är oviktigt. Det kunden vill ha är en transport eller ett bränsle med låg klimatpåverkan, säger Markus Sundström, vd för Alltank och Sundfrakt.

Markus Sundström beskriver starten mot mer klimatvänliga drivmedel som en uppförsbacke. Som vd för Sundfrakt, ett företag i maskin- och transportbranschen, märkte han tidigt att kunderna efterfrågade klimatsmarta transporter och drivmedel. Problemet var bara att kunderna ställde krav med olika tekniska specifikationer. Transporterna blev omöjliga att samköra. Ingen tänkte på helheten.

– Därför tog vi fram ett teknikneutralt koncept som ser till helheten, säger Markus Sundström.

Gröna molekyler på certifikat

Från att de haft fokus på bränslet i tanken vändes blickarna mot den totala klimatnyttan, reduktionen. Med konceptet ”Klimatsmarta transporter” får kunden välja mellan de tre alternativen guld, silver eller brons, där alla alternativ garanterar en viss CO2-reduktion.

– Tidigare har man kört drivmedel långa sträckor för att ha ”rätt” bränsle i tanken. Med Alltanks och Preems massbalansprincip köper vi gröna molekyler på certifikat. Då vet vi att vi gör skillnad utan att ha ett specifikt bränsle i tanken, säger Markus Sundström.

Kortfattat innebär massbalansprincipen att Alltank köper certifikat med reduktion varje gång de fyller på tankstationerna i Västernorrland. För varje enhet som tankas fyller Preem på motsvarande mängd reduktion någon annanstans i systemet i Sverige.

 

Markus Sundström märkte tidigt att kunderna efterfrågade klimatsmarta transporter.

Drivmedel med stor klimatnytta

För att tydliggöra hur mycket onödiga transporter av drivmedel Alltank gjorde tidigare berättar Markus att de gång efter gång körde från Sundsvall till Norrköping tur och retur för att hämta ett efterfrågat bränsle.

– Det slipper vi helt med massbalansprincipen. Det är svårt att slå, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur miljöperspektiv.

Alltank driver 35 tankstationer, främst i Västernorrland och Jämtland. I Östersund verkar energibolaget Jämtkraft, som har som mål att tanka hundra procent förnybart. Enligt Jämtkraft är Alltanks erbjudande en bra lösning på vägen mot förnybart i alla tankstationer. Det kan möjliggöra att alla transporter av träbränsle till kraftverket och all körning av hjullastare och grävmaskiner går på drivmedel med stor klimatnytta.

– Ibland är det slut på förnyelsebara drivmedel i tankarna här uppe. Med det här systemet kan man inte säga att det är slut, säger Jonas Vestun, chef för bränsleavdelningen på Jämtkraft.

”Enkelheten är den stora fördelen”

För Jämtkraft är systemet i sig inget nytt. De använder mer eller mindre samma upplägg när de säljer grön el till kunder.

– Vi kan inte garantera att en kund som köper grön el får gröna elektroner i uttaget men vi har ett system med ursprungsgarantier där vi följer upp all försäljning, säger Jonas Vestun.

För Sundfrakt ger Alltanks arbete fördelar i hela koncernen. Från tjänstebilarna till att de kan sälja klimatsmart grus och klimatsmarta transporter. Certifikaten gör det möjligt att allt från krossar till transporter körs på bränsle med hög reduktion.

– För oss är enkelheten den stora fördelen. Det tillgängliggör bränslen med lägre klimatpåverkan, säger Markus Sundström.

Text & foto: Erik Ardelius