Skoogs Bränsle satsar på många stationer

Med sina 150 tankstationer bidrar Skoogs Bränsle till att göra vardagen enklare för åkerier, skogsmaskinägare och industrier i norra Sverige. Hållbarhet står högt på agendan, vilket var en viktig anledning till att företaget blev certifierad återförsäljare till Preem för fem år sedan.

När Roland Skoog, vd för Skoogs Bränsle, tittar ut genom fönstret från sitt kontor i Piteå ser han Sunpines bioraffinaderi breda ut sig. Precis som för Sunpine är hållbarhet ett avgörande inslag i verksamheten. Sunpine är, liksom Preem, dessutom både kund och leverantör till företaget.

– Vi har en egen depå här på området, där Sunpine hyr fyra stora cisterner för sin tallolja och Preem de resterande. Samarbetet innebär att Preem lastar ut alla flytande drivmedel de säljer i norra Sverige via vår depå, säger Roland Skoog.

820x461_Skoogs_01.jpgBåde Sunpine och Preem är leverantörer till Skoogs Bränsle, och har cisterner på området. 


Försäljning via 150 egna stationer

Som certifierad återförsäljare till Preem säljer Skoogs Bränsle i princip alla Preems flytande produkter. Merparten, runt 80 procent, handlar om diesel. Utöver det rör det sig också om bensin, smörjmedel och en liten del eldningsolja. Den huvudsakliga kundgruppen utgörs av åkerier samt skogs- och gruventreprenörer. Utöver det betjänar man också andra industrier, stat och kommun, villakunder och privatbilister.

I viss mån handlar det om leveranser direkt till företagen, men den största delen av försäljningen sker via företagets egna cirka 150 automattankstationer och sju hämtlager. Medan många andra drivmedelsföretag lägger ner stationer i området fortsätter Skoogs Bränsle att öppna nya, runt 5–10 stycken om året.

– Vi är norrlänningar i själ och hjärta. Det är klart att vi måste driva företaget på affärsmässiga grunder, men det vi gör vill vi också göra för regionen och för att den här delen av Sverige ska få leva, säger Roland Skoog.

820x461_Skoogs_03.jpgRoland Skoog, vd för Skoogs Bränsle, vill bidra till att regionen ska få leva. "Vi är norrlänningar i själ och hjärta", säger han. 

Bytte till Preem som leverantör

Många stationer innebär en fördel ur hållbarhetsperspektiv, både när det gäller de egna transporterna och för att kunderna inte ska behöva åka så långt för att skaffa sitt drivmedel.

– Hållbarhet är jätteviktigt för oss. Rent konkret har vi fått en reduktionsplikt att förhålla oss till, vilket är bra. Men i första hand handlar det förstås om att våra barn och barnbarn ska kunna fortsätta att leva på den här planeten i framtiden, säger Roland Skoog.

Hållbarhetsfrågan var en av de avgörande anledningarna till att Skoogs Bränsle bytte till Preem som leverantör när deras tidigare avtal gick ut.

– Vi ville ha en leverantör som ligger långt fram på området och som har möjlighet att bidra till omställningen. Till skillnad från de andra drivmedelsbolagen driver ju Preem en egen utveckling för att framställa biobränslen, säger Roland Skoog.

820x461_Skoogs_02.jpgSkoogs Bränsle är certifierad återförsäljare till Preem och säljer i princip alla Preems flytande produkter.


De stränga vintrarna utmanar

Hållbara drivmedel har blivit en allt viktigare fråga även för kunderna. Flera av dem, speciellt kommuner och entreprenörer som jobbar på uppdrag av större företag, har börjat köpa reduktion på certifikat.

– För närvarande säljer vi ungefär 10 000 kubik med certifikat, som vi ställer ut tillsammans med Preem. Högsta nivån ligger på 85 procents reduktion av koldioxidutsläppet, vilket innebär att Preem stoppar in gröna molekyler i kedjan som reducerar utsläppen med motsvarande mängd, säger Roland Skoog.

En speciell utmaning för företaget handlar om de stränga vintrarna i regionen, där temperaturen kan krypa ända ner mot minus 30–40 grader.

– När det är som kallast fungerar det inte med biodiesel – det är knappt så att man kan använda vanlig diesel. Så utan massbalansprincipen som innebär att vi köper certifikat av Preem för att blanda in mer biodiesel någon annanstans hade det inte gått. Då hade vi haft en gruv- och skogsindustri som tidvis stått helt stilla vintertid, säger Roland Skoog.

820x461_Skoogs_06.jpg"Utan massbalansprincipen hade vi haft en gruv- och skogsindustri som tidvis stått helt stilla vintertid", säger Roland Skoog.


Köpte upp Skellefteåbränslen

Ända sedan Rolands far startade företaget 1963 har det fortsatt att växa, främst organiskt men även genom förvärv. För drygt 20 år sedan köpte man bland annat upp Skellefteåbränslen inklusive biföretaget Umeåbränslen, som utgör en stor del av företaget. För att behålla den lokala förankringen har båda fortsatt att drivas under egna varumärken. Och den tidigare ägaren Per-Erik Jakobsson har stannat kvar som vd för dotterbolaget ända sedan dess.

– Skoogs Bränsle har varit en fantastiskt bra ägare, där vi fått fortsätta driva och utveckla vår affär, samtidigt som vi kunnat dra nytta av samordningsvinsterna. Det finns ett enormt engagemang i företaget, säger Per-Erik Jakobsson, och fortsätter:

– Även om marknaden för flytande drivmedel på sikt kommer att minska så ser jag ljust på framtiden. Det kommer alltid att finnas utrymme för duktiga entreprenörer, oavsett vilken typ av produkter som kommer att efterfrågas.

820x461_Skoogs_Per-Erik_Jakobsson.jpg"Vi har fått fortsätta driva och utveckla vår affär, samtidigt som vi kunnat dra nytta av samordningsvinsterna", säger Per-Erik Jakobsson, vd för Skellefteåbränslen.


Text: Sara Bergqvist
Foto: Maria Fäldt

Skoogs Bränsle Skoogs Bränsle

Verksamhet: Distribution och försäljning av bränsleprodukter.
Verksamhetsområde: Norrbotten och Västerbotten – från Kramfors i söder till Kiruna i norr.
Kunder: Åkerier och entreprenörer inom skogs- och gruvindustri. Även andra industrier, kommuner, villaägare och privatbilister.
Omsättning: Cirka 2 miljarder kronor.
Försäljning: Totalt cirka 175 000 kubik, varav 80 procent diesel.
Antal anläggningar: Cirka 150 automattankstationer och sju hämtlager för oljor och smörjmedel.
Antal medarbetare: Cirka 50.
Grundat: 1963.