Strategimålen som visar vägen framåt

Med långsiktiga mål har alla inom Preem en tydlig kompass att luta sig mot. För tre år sedan förnyades de övergripande strategierna och nu är företaget på rätt väg för att nå målen för 2030.

För tre år sedan gjorde Preem ett omtag när det gäller företagets övergripande strategier och mål mot 2030. De tre strategierna man jobbar efter i dag är: Tillväxt av förnybara drivmedel, Det mest nyskapande drivmedelsbolaget samt Lönsamhet och marknadseffektivitet i toppklass.

– Syftet med strategierna är att vi alla ska förstå vart vi är på väg och hur vi kan ta oss dit. Vår uppgift är att tillsammans genomföra och leverera på våra strategimål på ett hållbart och lönsamt sätt. De tre strategierna är lika viktiga och de är också beroende av varandra, säger Christian Bjerdén, chef för Marknad och Försäljning på Preem.

"Vi vill att återförsäljarna ska känna sig trygga"

Under konferensen för Preems återförsäljare 9–10 maj på Krusenberg Herrgård utanför Uppsala pratade Christian Bjerdén om just dessa strategier.

– Återförsäljarna är jätteviktiga för oss och vi vill att de ska känna sig trygga. Det kom en ny lag för drivmedelsförsäljning i Sverige den 1 juli 2018, reduktionsplikten, som innebär att man styr hur mycket förnybart som ska blandas i diesel och bensin utslaget över ett år, säger han, och fortsätter:

– Detta hanteras med hjälp av massbalansprincipen och det här hjälper vi återförsäljarna med genom att finnas där med information och service.

Hur har strategierna arbetats fram?

– Vi gjorde en nulägesanalys av var vi var, och en omvärldsanalys. Utifrån detta definierade vi våra långsiktiga mål. För att kunna producera gröna produkter vid våra raffinaderier behöver vi ha en långsiktig planering, eftersom det tar tid att ställa om, säger Christian Bjerdén, och fortsätter:

– I sitt format måste strategierna vara ganska enkelt utformade så att alla inom företaget kan ta dem till sig, vad man än jobbar med här. De fungerar som en kompass för oss som visar vägen framåt.

Vad har ni tittat på i omvärldsanalysen?

– Vi har analyserat marknaden, våra konkurrenter samt kundernas behov för att på så sätt förstå framtiden och komma fram till hur vi ska satsa framåt. Vi tittar på de övergripande drivkrafterna ur ett teknologiskt, socialt och politiskt perspektiv – det som driver utvecklingen i samhället framåt oavsett vad bolaget erbjuder.

Preems strategier mot 2030 Preems strategier mot 2030

Tillväxt av förnybara drivmedel
Mål: Senast år 2030 ska Preem tillverka tre miljoner kubikmeter förnybart drivmedel.

Christians kommentar: När vi satte målet 2016 tillverkade vi 200 000 kubikmeter förnybart och i dagsläget är siffran 500 000 kubikmeter. Det är ett utmanande mål, men vi kommer att nå det.

Det mest nyskapande drivmedelsbolaget
Mål: Att vara branschens mest hållbara företag.

Christians kommentar: Vi har vunnit Sustainable Brand Index två år i rad, där Sveriges konsumenter utser det mest hållbara företaget. Men det är hård konkurrens och vi ska jobba hårt för att behålla den här platsen.

Lönsamhet och marknadseffektivitet i toppklass
Mål: Att tjäna 8 miljarder kronor år 2030.

Källa: Christian Bjerdén, chef för Marknad och Försäljning.