Vanliga frågor

Vem sätter priset på just min station?

Prissättningen på samtliga stationer sköts centralt från  Preems huvudkontor i Stockholm. Det stationerna gör är att bevaka prisutvecklingen på sin lokala marknad och dagligen rapportera det. Ifall du vill komma och göra ett studiebesök och se hur det går till så går det självklart bra, kontakta kundservice.

Vad tjänar handlaren på min bemannade station på drivmedlet?

Det är Preem som äger drivmedelslagret på samtliga stationer och handlaren får en ersättning för att sköta om drivmedelsutrustningen, se till att drivmedelshanteringen sker på ett säkert och miljöriktigt sätt, prisrapportering med mera. Handlaren har inte de stora intäkterna från drivmedelsförsäljningen men det är heller inte så hög arbetsbelastning. Det handlaren tjänar pengar på är framför allt butiksförsäljningen, biltvätt och uthyrning av släp och bilar.

Varför varierar inte priset mer mellan bensinbolagen på orten?

Även om Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin har världsunika produkter så upplever tyvärr många konsumenter att det inte spelar någon roll var de tankar. Dessutom är ju lagen runt drivmedelsprissättning så att priset måste skyltas och vara synbart för konsumenten innan de svänger in på stationen. Det gör att det blir omöjligt att över tid ligga med ett högre pris än konkurrenterna på orten, då kommer kunderna över tid att välja andra alternativ. Ligger någon station lägre i pris på en ort så gör den bara det under så lång tid det tar för konkurrenterna att märka det, sen sänker de priset också.

Varför går priset på bensin alltid upp på sommaren?

Bensinpriset påverkas i stor utsträckning av vad som händer i USA eftersom det är världens största bensinmarknad (cirka 40% av världens bensinkonsumtion sker där). Bensin är också i stor utsträckning en produkt som konsumenter förbrukar. Det här betyder att när privatpersoner i USA och Europa kör mer bil så ökar efterfrågan på bensin, vilket är vad som sker på sommaren. Raffinaderier (precis som alla processindustrier) har svårt att väsentligen skruva om i produktionen. Det tar tid och kostar fruktansvärt mycket pengar. Det här gör att utbudet av bensin på marknaden är relativt konstant. När efterfrågan på bensin stiger på sommaren och utbudet är konstant så stiger därför priserna. Efterfrågan på Diesel och därmed dieselpriset är mycket starkare kopplat till industriaktiviteten och transportarbetet i samhället. sommaren minskar industri- och transportarbete i allmänhet varför efterfrågan på diesel i gengäld sjunker något. Det stärker ytterligare bilden av att just bensinpriset går upp på sommaren.

Vad är skillnaden på listpris och pumppris?

Listpriset är ett rekommenderat pris för företagskunder per produkt och det uppdateras löpande på vår hemsida, preem.se. Företagskunder har en rabatt som dras från Listpriset i samband med faktureringen. Listpriset och rabatten gäller oavsett på vilken anläggning du tankar på i landet. Om pumpriset när du tankar skulle vara billigare än aktuellt listpris minus din rabatt så betalar du som företagskund pumppriset. Du betalar alltså alltid det lägsta priset mellan Listpris minus rabatt och pumppriset.

Det som vissa kunder kan uppleva som lite förvirrande med listprismodellen är att priset på kvittot som du får på stationen inte alltid kommer att överensstämma med vad du sen får betala på fakturan. Priset på kvittot är det samma som står på prisskylt och pump vid tankningstillfället medan det som står på fakturan oftast är listpriset vid tankningstillfället minus din rabatt eftersom det i regel är billigare.