Industri & entreprenad

Preem levererar petroleumprodukter till företag i hela Sverige till både industri och entreprenadmaskiner.

Inom processindustrin är åtta av tio pappers- eller massabruk är kunder till Preem. Vi levererar drivmedel och smörjmedel till entreprenadmaskiner på de stora byggföretagen. Preem är ledande i Sverige på att utveckla miljöanpassade produkter, och utvecklar ofta produkterna i samarbete med våra kunder. Vi kan förse hela ditt behov av eldningsoljor, drivmedel, smörjmedel och avfettning med leveranser som både är snabba och säkra. 

Industri Industri

Preem försörjer en stor del av Sveriges processindustri genom leveranser av både eldningsoljor och diesel.  Det här segmentet har höga krav på tillgänglighet och logistik. Preem har ett rikstäckande nät av depåer och tillsammans med pålitliga transportörer kan vi tillfredsställa de krav som processindustrierna har.

Entreprenad Entreprenad

Företag i den här branschen har stora krav på leverans-trygghet och leveransprecision. Vi levererar eldningsolja, diesel och smörjmedel till tre av de största byggföretagen i Sverige, vilka alla är rikstäckande kunder hos Preem.