Dags att investera i grön olja från Sverige

Reduktionsplikten som infördes förra året har snabbt ökat efterfrågan på biodrivmedel. Inom kort startar flera anläggningar som ska producera nya biodrivmedel av restprodukter från den svenska skogen. För skogsindustrin innebär det nya affärsmöjligheter och ökat värde i kedjan.

Förutsättningarna för produktion av biodrivmedel i Sverige är goda. Med en landyta som till 70 procent är täckt med skog finns gott om råvara i form av outnyttjade restprodukter från både skogs- och massaindustrin. Att använda dem som insats i biodrivmedel bidrar både till ökat värde och konkurrenskraft för skogsindustrin, fler jobb på landsbygden och stora klimatfördelar.

– Skogen har jättestor klimatnytta av flera skäl. Dels binder den gigantiska mängder koldioxid när den växer, totalt sett handlar det om cirka 55 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Dels gör den stor nytta som substitution för fossila råvaror, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, och fortsätter:

– Sammanlagt bidrar skogen med ungefär 93 miljoner koldioxidekvivalenter om året i klimatnytta. Det är nästan lika mycket som Sveriges totala koldioxidutsläpp inklusive konsumtion.

”Skogen har jättestor klimatnytta av flera skäl. Dels binder den gigantiska mängder koldioxid, dels gör den stor nytta som substitution för fossila råvaror”, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Läs också: Konkurrensen om skogsråvara ökar

Sverige kan bli självförsörjande på flytande drivmedel

Hon ser positivt på att använda restprodukter från skogen för framställning av biodrivmedel. Och nu finns goda möjligheter att använda fler av dessa än tidigare.

– Energieffektiviseringar hos massabruken ger ett större överskott på restprodukter som tidigare har använts i energisyfte. Parallellt med det har man blivit bättre på att separera lignin och andra beståndsdelar som kan användas till biodrivmedel. Och i skogarna finns ett större överskott av grot som tidigare efterfrågats av kraftvärmeverken, men där man i högre grad övergått till sopeldning i stället, säger Carina Håkansson.

Preem är för närvarande på väg att starta upp flera nya anläggningar för produktion av biodrivmedel baserade på restprodukter från den svenska skogen. Sedan 2011 har man tillverkat förnybar diesel av tallolja. Nu bygger man också anläggningar som ska göra biodrivmedel av sågspån och lignin, och på sikt även av grot.

– Restprodukter från våra svenska skogar innebär en unik potential som gör att Sverige på sikt kan bli självförsörjande på flytande drivmedel, i stället för att importera 85 procent som vi gör i dag, säger Petter Holland, vd för Preem.

”Restprodukter från våra svenska skogar innebär en unik potential som gör att Sverige på sikt kan bli självförsörjande på flytande drivmedel”, säger Petter Holland, vd för Preem.

Läs också: Svenska bioråvaror kan ersätta fossil olja

”En av de snabbaste lösningarna för att nå klimatmålen”

Fördelarna med att använda svenska restprodukter från skogen är flera. Dels finns inga andra råvaror med så stor klimatnytta och som dessutom förekommer i så stora volymer. Det gäller inte minst lignin, som är en vanlig restprodukt vid många av massabruken. Genom att använda svenska restprodukter bidrar man inte till skövling av regnskog eller andra typer av sårbara miljöer och slipper dessutom långväga klimatbelastande transporter. En inhemsk produktion av drivmedel innebär också att vi blir oberoende av andra länder vid eventuella kriser.

– Vår satsning på flytande biodrivmedel är dessutom en av de snabbaste lösningarna för att kunna nå klimatmålen inom transportsektorn. Både el och biogas är bra alternativ, men det tar tid att få infrastrukturen på plats. När det gäller biodrivmedel är det bara att använda de tankstationer som finns redan i dag, säger Petter Holland.

Läs också: Preem skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel

Text: Sara Bergqvist

Fakta

Fördelar med att använda restprodukter från den svenska skogen i biodrivmedel Fördelar med att använda restprodukter från den svenska skogen i biodrivmedel

  • Stor klimatnytta – råvarorna ger en hög grad av koldioxidreduktion.
  • Använder restprodukter från befintliga processer och industrier.
  • Skapar ökad konkurrenskraft inom skogs- och massaindustrin och ökar värdet på hela kedjan.
  • Bidrar till nya gröna jobb på landsbygden.
  • Minskar behovet av långväga transporter.
  • En inhemsk produktion är bra ur säkerhetssynpunkt vid eventuella framtida kriser.
Fakta

Restprodukter från skogen som kan användas till flytande biodrivmedel Restprodukter från skogen som kan användas till flytande biodrivmedel

  • Tallolja: Restprodukt från massabruken som kan omvandlas till råtalldiesel/biodiesel och som ingår i Preem Evolution Diesel samt Preems Svanenmärkta diesel.
  • Lignin (kittet som håller samman växternas celler): Förekommer som restprodukt vid massabruken i stora mängder, runt 1–3 miljoner kubikmeter per år.
  • Sågspån: Restprodukt från sågverken som kan användas för framställning av pyrolysolja.
  • GROT (grenar och toppar): I princip outnyttjad restprodukt i samband med avverkning. Kan till exempel användas för framställning av pyrolysolja.