”De företag som ställer om nu kan vinna konkurrensfördelar”

Transportbranschen är utsatt för hård press att minska utsläppen. Vad finns att vinna på hållbara lösningar och hur kan branschen ta sig an utmaningen? Vi frågade Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Varför är det viktigt för åkerier och transportföretag att satsa på hållbara lösningar?

– För att fortsätta vara relevant för kunder och allmänhet i framtiden måste man satsa på det. De företag som ställer om nu kan vinna konkurrensfördelar och tjäna pengar tidigare än de som inte gör det.

Tror du att vi kommer att klara miljömålen?

– Om vi vill så gör vi det. Det är ingen övermänsklig uppgift, men vi behöver jobba lite hårdare och lite annorlunda. Framför allt behöver vi ekonomiska styrmedel som får företagen att vilja satsa på detta.

Vilka frågor är det som åkerier och transportföretag framförallt brottas med när det gäller hållbarhet?

– Jag skulle vilja vända på frågan. Även om vi jobbar med åkerierna tycker vi att det är ännu viktigare att jobba med åkeriernas kunder, de som köper transporterna, eftersom det är där den verkliga makten ligger. Om man kan använda biodrivmedel eller inte hänger mycket på om kunden är villig att betala för det. Det gäller också miljöbesparande åtgärder som samlastning. Måste kunden ha sin leverans direkt eller kan man skapa ett större tidsfönster där det finns utrymme för detta? 

Hur ser det ut där – går det att påverka kunderna?

– Generellt sett skulle jag säga att betalningsviljan fortfarande är för låg för en mer hållbar men kanske lite dyrare lösning. Det visar att vi behöver politiska lösningar som innebär att det blir dyrare att göra fel än att göra rätt. De flesta partier är nog överens om detta. Samtidigt är man rädd för att det kan innebära konkurrensnackdelar för industrin och risken blir att man inte gör något alls. Men vi måste ta små steg redan nu. Om vi väntar på globala överenskommelser kommer vi att få vänta tills klimatmålen spruckit.

Finns det något som åkerierna och transportföretagen själva kan göra?

– De kan vara aktiva och föreslå andra mer hållbara lösningar till sina kunder. Om man kommer överens om lite längre leveranstid och därmed kan samlasta kanske man kan erbjuda ett lägre pris för en mer hållbar lösning till kunden istället. Eller föreslå biodrivmedel. Kunden kanske inte ens vet att det finns andra alternativ. 

Hur viktigt är bytet till förnybara drivmedel?

– Det är en viktig del. Eftersom klimatmålen är så tuffa måste vi minska energianvändningen på flera sätt. Om antalet transporter fortsätter att öka måste de lastbilar som kör bli ännu mer energisnåla, samtidigt som de använder biobränsle i större utsträckning. Vi behöver också få in fler bra biobränslen som inte är baserade på palmolja. Det är heller inte hållbart att fortsätta importera biobränslen, samtidigt som vi själva har stora skogsresurser vi skulle kunna använda för framställning av biodrivmedel.

Vad kan vi göra för att få mer inhemsk produktion då?

– Nu när vi har fått reduktionspliktssystemet gäller det att följa upp det och se om det är en tillräcklig drivkraft för att få igång en inhemsk produktion som inte baseras på palmolja. Man skulle till exempel kunna sätta ett slutår för försäljningen av fossil bensin och diesel då reduktionsnivån ska vara 100 procent. Vi behöver också se över reduktionsnivåerna för bensin, som är mycket lägre än de för diesel. 


Text: Sara Bergqvist