Han kör timmer med tall i tanken

Timmerbilarna från HL Skogstransporter är fullastade med produkter från skogen – i dubbel bemärkelse. På flaket fraktar man timmer och rundvirke samtidigt som tanken är fylld med diesel gjord på tallolja, en restprodukt från skogen.

Henrik Lorentzon som äger HL Skogstransporter vill göra vad han kan för miljön. Det har lett till att företaget enbart kör sina fordon med Preem Evolution Diesel.

– Att sänka utsläppen är det säkraste kortet för att spara miljön och Preem har det bästa förnybara bränslet. För oss var det ett självklart val – vi har kört med Preem Evolution Diesel ända sedan vi startade 2011, säger Henrik Lorentzon.

Företaget utgår från Vä i Kristianstad och transporterar rundvirke och timmer från skogen till industrier, för olika uppdragsgivare.

– Jag har alltid tyckt om skog och mark. När jag startade mitt företag 2011 var det en dröm som förverkligades. Att få vara en del av att förvalta skogen och få röra sig ute i naturen betyder mycket för mig, säger Henrik Lorentzon.

Läs också: Svenska bioråvaror kan ersätta fossil olja

”Flera fördelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv”

Omtanken om miljön finns inbyggd i själva verksamheten. Produkterna i form av timmer och rundvirke som företaget fraktar har en viktig roll att fylla när det gäller att minska klimatavtrycket. Dels eftersom de fungerar som ersättning för andra byggmaterial med fossilt ursprung, dels eftersom de binder stora mängder kol under hela sin livslängd.

Genom att tanka med biodrivmedel baserat på tallolja, en restprodukt från skogen, bidrar företaget ytterligare till en positiv spiral.

– När mer eller mindre outnyttjade restprodukter från skogen används till högvärdiga produkter som flytande biodrivmedel ökar man värdet på hela kedjan, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem, och fortsätter:

– Detta har flera fördelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, både i form av ökat värde på svenska råvaror och fler jobb på landsbygden. För skogtransportföretag som tankar med biodrivmedel innebär det i förlängningen att de faktiskt bidrar till att skapa fler jobb åt sig själva och sina kollegor.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem."Om fem år ska vi producera runt 1,3 miljoner kubikmeter flytande biodrivmedel per år", säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Läs också: Tallolja i tanken gör skillnad för klimatet

Preem driver utvecklingen av biodrivmedel framåt

Preem har länge drivit utvecklingen mot mer förnybara drivmedel. Redan 2011 började företaget producera diesel av tallolja, en rest från pappersmassatillverkningen. Nu startar flera projekt för att tillverka flytande biodrivmedel av andra restprodukter från skogen. Först ut blir en anläggning för att producera biodrivmedel baserade på sågspån. Därefter kommer biodrivmedel baserade på lignin, en annan rest från massabruken som förekommer i stora mängder. På längre sikt kommer även grot, det vill säga grenar och toppar som blir över vid avverkning, att användas.

Biodrivmedlet som produceras har samma egenskaper som bensin och diesel gjord från fossil olja och kan tankas i alla bilar.

– Ligninet kommer framför allt att användas för att framställa diesel medan sågspån och grot passar bra för att framställa bensin. Om fem år ska vi producera runt 1,3 miljoner kubikmeter flytande biodrivmedel per år och 2030 ska vi vara uppe i 3 miljoner kubikmeter, vilket då förutom restprodukter från skogen även inkluderar produktion av förnybart från samhällets restprodukter, säger Sören Eriksson.

Läs också: Konkurrensen om skogsråvara ökar

Text: Sara Bergqvist

Fakta

Preem Evolution Diesel Preem Evolution Diesel

  • Hittills har Preem Evolution Diesel bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med över 2 miljoner ton koldioxid.
  • Fungerar perfekt i alla dieselmotorer. Kräver inget speciellt tillstånd från fordonstillverkarna.
  • Tallolja utgör en väsentlig del av dieseln. En rapport från Energimyndigheten visar att tallolja är den råvara som har allra bäst klimatnytta av de alternativ som finns just nu. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) från tallolja reducerar utsläppen med 92 procent.