Här ska Preem fånga in koldioxiden

För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader måste utsläppen av klimatpåverkande gaser minska. Ett smart sätt att göra det på är att fånga in och lagra koldioxid. På Preems raffinaderi i Lysekil har en testanläggning för koldioxidinfångning körts och resultaten är goda.

Carbon Capture and Storage eller CCS är en välbeprövad teknik för att fånga in och omvandla koldioxid till vätska och återföra den för lagring långt under marken. Det höga trycket där gör att den behåller sin flytande form och den täta berggrunden gör att koldioxiden inte letar sig upp ovanför jordskorpan igen.

Fram till nu har tekniken i första hand använts i samband med utvinning av olja och gas för att få bra tryck i källorna och så stor produktion som möjligt. I Norge, som ligger långt fram på området, och där man sedan många år lagrat koldioxid i dedikerade reservoarer i klimatbevarande syfte, har man nu startat ett kommersiellt projekt för att installera tekniken med infångning, fartygstransport, mottagningsstation och lagring utanför norska västkusten. Här är Preem en av de potentiella samarbetsparterna.

Kan minska utsläppen med en fjärdedel

Preem CCS startade i början av 2019 för att undersöka möjligheterna att fånga, transportera och lagra koldioxid från raffinaderiet i Lysekil. I Maj 2020 startades demonstrationsfasen där en testanläggning fångade in koldioxid från de rökgaser som kommer från vätgasanläggningen. Detta pågick ett halvår. Testerna har sedan legat till grund för utvärderingen av en fullskalig CCS-anläggning. 

Preem CCS är ett samarbete mellan Preem, Chalmers, norska forskningsinstitutet Sintef, Equinor och Aker Carbon Capture. Energimyndigheten och norska CLIMIT bidrar med finansiering. Projektet har utvärderat allt från lösningar och kostnader för infångning av koldioxiden, transport till den planerade mottagningsplatsen på den norska västkusten.

Peter Abrahamsson, chef för Hållbar utveckling på Preem:

– Med hjälp av en CCS-anläggning skulle vi kunna minska utsläppen från vårt raffinaderi i Lysekil med upp till 500 000 ton. Det är närmare en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp. Att vi riktar in oss på vätgasanläggningen beror på att rökgaserna därifrån är den punktkälla som innehåller högst andel koldioxid, runt 25 procent, jämfört med cirka tio procent från raffet i övrigt, berättar Peter Abrahamsson.

 

Läs rapporterna från projektet

Preem CCS Synthesis of main project findings.pdf

Preem CCS Legal and Regulatory.pdf

List of papers Preem CCS.pdf