Här ska Preem fånga in koldioxiden

För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader måste utsläppen av klimatpåverkande gaser minska. Ett smart sätt att göra det på är att fånga in och lagra koldioxid. På Preems raffinaderi i Lysekil har en testanläggning för koldioxidinfångning körts och resultaten ska ligga till grund för en anläggning i fullskala.

Carbon Capture and Storage eller CCS är en välbeprövad teknik för att fånga in och omvandla koldioxid till vätska och återföra den för lagring långt under marken. Det höga trycket där gör att den behåller sin flytande form och inte letar sig upp ovanför jordskorpan igen.

Fram till nu har tekniken i första hand använts i samband med utvinning av olja och gas för att få bra tryck i källorna och så stor produktion som möjligt. I Norge, som ligger långt fram på området, har man startat ett projekt för att testa tekniken även i klimatbevarande syfte, där Preem är en av de första kommersiella samarbetsparterna.

– Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. När det gäller användarledet har vi redan kommit en god bit på väg, bland annat genom vår Svanenmärkta diesel. Nu vill vi på allvar ta itu med produktionsledet och där ser vi att CCS-tekniken har stor potential, säger Peter Abrahamsson, chef för Hållbar utveckling på Preem.

Kan minska utsläppen med en fjärdedel

I testanläggningen fångades koldioxid in från de rökgaser som kommer från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet. Demonstrationsfasen startade i maj 2020 och pågick cirka ett halvår. Målet är att testerna ska ligga till grund för en fullskalig CCS-anläggning.

Testanläggningen är en del av projektet Preem CCS, ett samarbete mellan Preem, Chalmers, norska forskningsinstitutet Sintef, Equinor och Aker Solutions. Energimyndigheten och norska CLIMIT bidrar med finansiering. Projektet ska både utvärdera lösningar och kostnader för infångning av koldioxiden, transport till den planerade lagringsplatsen utanför norska västkusten och för själva lagringen.

Peter Abrahamsson, chef för Hållbar utveckling på Preem:

– Med hjälp av en CCS-anläggning skulle vi kunna minska utsläppen från vårt raffinaderi i Lysekil med upp till 500 000 ton. Det är närmare en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp. Att vi riktar in oss på vätgasanläggningen beror på att rökgaserna därifrån är den punktkälla som innehåller högst andel koldioxid, runt 25 procent, jämfört med cirka tio procent från raffet i övrigt, berättar Peter Abrahamsson.

Preems raffinaderier är redan idag ungefär 20 procent mer miljöeffektiva än genomsnittet i Europa. CCS-tekniken innebär goda möjligheter att snabbt nå ännu längre – inte minst målet om nettonollutsläpp till 2045. På sikt handlar det inte bara om att ta hand om koldioxidutsläpp från fossila källor, utan också från biogena.

– På så vis kan man skapa koldioxidsänkor som till och med minskar andelen koldioxid i atmosfären, påpekar Peter Abrahamsson.

Läs mer om CCS-projektet här