”Vi vill göra transporterna smartare”

Med uppåt 400 lastbilar och maskiner i daglig drift är Sundfrakt en betydande del av logistiken i norra Sverige. Med det nya teknikoberoende konceptet Klimatsmarta transporter gör Sundsvallsföretaget hållbarhet till något enkelt. 

Ett par kilometer norr om centrala Sundsvall, med E4:an som närmsta granne, ligger Sundfrakt som kittet i den norrländska logistiken. Ser du en lastbil på väg från Sundsvall är det med stor sannolikhet att den kör för Sundfrakt. Det du inte ser på utsidan är att transporten är klassad som en guld-, silver- eller bronstransport, där respektive nivå garanterar en miniminivå av koldioxidutsläpp. Ett av konceptets drivmedel är Preem Evolution Diesel.

Markus Sundström, vd för Sundfrakt– Vår ambition är att vi till 2025 ska ha nått målet om 70 procent reduktion av koldioxidutsläpp. Regeringens mål är till 2030 men vi har legat i framkant hela tiden och det ska vi fortsätta med, säger Markus Sundström, vd för Sundfrakt.

Det var i samband med det ökade intresset för miljövänliga transporter som Sundfrakt märkte att de miljöintresserade transportköparna hade vitt skilda bränsle- och teknikkrav som inte såg till helheten. Kundernas olika krav omöjliggjorde till exempel samtransporter. Den som idag köper en guldtransport av Sundfrakt är garanterad 85 procent CO2-reduktion, men inte vilket drivmedel transporten körs på.

– Anledningen att vi lagt det som en guldtransport, och inte talar om att vi kör på ett visst drivmedel, är att det blir teknikneutralt. Vi kan använda oss av den bästa tekniken och bästa typen av drivmedel för varje specifikt uppdrag, säger Markus Sundström.

Samarbete är viktig del av lösningen

För Sundfrakt är hållbarheten affärskritisk. Markus Sundström säger att den som inte ställer om, inte kommer att vara företagare i morgon. En del av lösningen stavas samarbete.

– I dag kan man inte prata miljöarbete utan att prata drivmedel, men lika viktigt är att kunna samordna transporterna i högre grad. Då blir det en ännu större vinst för ekonomin och miljön. Det är den okörda milen som skapar störst nytta, säger han.

Lastbil från Sundfrakt.

Han tror att framtiden handlar om transportoptimering, dels utifrån datainsamling och algoritmer, till att man ser bortom gränsen för sitt eget bolag och söker samverkansmodeller med andra aktörer. Allt för att minska tomkörningar och få ner de körda milen.

– För tio år sedan var inte hållbarhetsfrågan med på samma sätt. Då var fokus direkt på affären. I dag försöker vi se om vi kan göra transporten på något smartare sätt, säger Markus Sundström.

Stor möjlighet att påverka positivt

För Lotta Björnberg, hållbarhetschef för Sundfrakt, är det viktigt att branschen hittar fler klimatsmarta lösningar eftersom transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt får inte lastbilarna stanna.

Lotta Björnberg, hållbarhetschef för Sundfrakt.– Man brukar säga att om lastbilarna stannar, stannar Sverige. Vi har en verksamhet med cirka 400 fordon och därför en stor möjlighet att påverka positivt. Vi vill vara en av morgondagens företagare, säger Lotta Björnberg.

Jobbar med bilen, bränslet och beteendet

För att nå sitt klimatmål till 2025 har Sundfrakt även tagit fasta på miljötänket som kallas de tre B:na – Bilen, Bränslet och Beteendet. Alltifrån lastvikt, euroklasser och förarens körbeteende vägs in. Arbetet med hållbarhet gör att Markus Sundström kan stå med rak rygg inför nästa generation.

– Om mina barn frågar mig om 15 år vad jag gjorde för klimatet kommer jag kunna säga att vi var med på förändringsresan mot mer klimatsmarta bränslen, att vi var med för att teknikutvecklingen skulle ta fart, och att vi var med och sänkte CO2-utsläppen. Preems drivmedel ger oss den möjligheten.

Text & foto: Erik Ardelius