Allmänna Villkor Bulkförsäljning

Avisering om uppdatering av Preems Allmänna villkor för bulkförsäljning av petroleumprodukter.

De nya villkoren (i pdf) gäller från och med 1 juli 2019 och tills vidare. I enlighet med tidigare gällande allmänna villkor ska nya villkor aviseras på Preems hemsida www.preem.se med 30 dagars varsel. Uppdateringarna avser anpassning till förändrad lagstiftning avseende mervärdesskatt och GDPR samt uppdaterade kontaktuppgifter till Kundservice Bulk.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Klicka här för att ladda ner villkoren i pdf-format.

Klicka här för att ladda ner villkoren i pdf-format. (Eng. version)