Alkylatbensin 2-takt

Genom att använda dig av alkylatbensin undgår du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater.

Alkylatbensin är bättre än en standardbensin ur hälsosynpunkt eftersom man nästan helt undviker aromater och bensen. 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Alkylatbensin 2-takt är avsedd för tvåtaktsmotorer på land, såsom gräsklippare, mopeder och motorsågar.

Alkylatbensin är avsedd för ottomotorer där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga. Alkylatbensin 2-takt är avsedd för tvåtaktsmotorer på land, såsom gräsklippare, mopeder och motorsågar. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Alkylatbensin är bättre än standardbensin ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Alkylatbensin avger mycket låga halter av föroreningar vilket ger positiva effekter både för arbetsmiljön och motorns livslängd och prestanda. Motorn fungerar även bättre då tändstift och förbränningsrummet hålls rent.

Max andel

*Bensen/Aromater
0.1%/1%

Alkylatbensin är syntetiskt framställd bensin med mycket låga halter av föroreningar.

Alkylatbensin är syntetiskt framställd bensin med mycket låga halter av föroreningar. Alkylatbensin 2-takt är färdigblandad med 2 procent helsyntetisk tvåtaktsolja.

Produktinnehåll

Skatter

Per Liter

Alkylatbensin 2-takt är avsedd för tvåtaktsmotorer på land, såsom gräsklippare, mopeder och motorsågar.

Alkylatbensin är avsedd för ottomotorer där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga. Alkylatbensin 2-takt är avsedd för tvåtaktsmotorer på land, såsom gräsklippare, mopeder och motorsågar. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Alkylatbensin är bättre än standardbensin ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Alkylatbensin avger mycket låga halter av föroreningar vilket ger positiva effekter både för arbetsmiljön och motorns livslängd och prestanda. Motorn fungerar även bättre då tändstift och förbränningsrummet hålls rent.

Max andel

*Bensen/Aromater
0.1%/1%

Alkylatbensin är syntetiskt framställd bensin med mycket låga halter av föroreningar.

Alkylatbensin är syntetiskt framställd bensin med mycket låga halter av föroreningar. Alkylatbensin 2-takt är färdigblandad med 2 procent helsyntetisk tvåtaktsolja.

Produktinnehåll

Skatter

Per Liter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice