Bensin 95 och Bensin 98

Den bensin du tankar hos Preem uppfyller högsta miljöklass i Sverige (Mk1).

Bensin 95 och Bensin 98 ger optimal effekt i motorn, rätt prestanda och livslängd, samt möjliggör effektiv avgasreningsteknik. Bensin 95 är den vanligaste bensinprodukten och finns på de flesta av våra stationer.

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Bensin 95 och 98 är bensinkvalitet av miljöklass 1 som ger optimal effekt och driftsäkerhet i motorn

Bensin 95 och Bensin 98 är avsedda för motorer försedda med katalysator för avgasrening. Dessutom ger de minimal sotbeläggning i förbränningsrummet.

Bensin 98 är anpassad för bilar med högre motorprestanda, om ditt fordon drar fördel av ett högre oktantal framgår det i bilens instruktionsbok. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns sådant att tillgå på Preems stationer. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Låg svavelhalt i produkterna har positiv påverkan på katalysatorns funktion och livslängd.

Bensinen innehåller ett additiv som motverkar beläggningar på ventilerna i motorn. Dessa beläggningar försämrar motorns effekt och leder till en högre bränsleförbrukning. Om man regelbundet kör med ett additiv bibehålls motorns effekt och bränsleförbrukning. Det gör att snittförbrukningen minskar jämfört med om man kör på bensin utan additiv. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden.

 

Bensin 95 innehåller 5 procent etanol, 95 procent fossil bensin och ett additiv för att motverka beläggningar.

Bensin 95 och 98 följer svensk och europeisk standard. Den 95-oktaniga bensinen som vi erbjuder innehåller max fem procent etanol - ett förnyelsebart bränsle - vilket ger en besparing av växthusgaser. Även den 98-oktaniga bensinen kan innehålla upp till fem procent etanol.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Bensinen följer standarden EN228.

Hur länge kan man lagra Bensin?
Produkten följer standarden EN228. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Skatter

redovisas i SEK/kubik

Bensin 95 och 98 är bensinkvalitet av miljöklass 1 som ger optimal effekt och driftsäkerhet i motorn

Bensin 95 och Bensin 98 är avsedda för motorer försedda med katalysator för avgasrening. Dessutom ger de minimal sotbeläggning i förbränningsrummet.

Bensin 98 är anpassad för bilar med högre motorprestanda, om ditt fordon drar fördel av ett högre oktantal framgår det i bilens instruktionsbok. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns sådant att tillgå på Preems stationer. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Låg svavelhalt i produkterna har positiv påverkan på katalysatorns funktion och livslängd.

Bensinen innehåller ett additiv som motverkar beläggningar på ventilerna i motorn. Dessa beläggningar försämrar motorns effekt och leder till en högre bränsleförbrukning. Om man regelbundet kör med ett additiv bibehålls motorns effekt och bränsleförbrukning. Det gör att snittförbrukningen minskar jämfört med om man kör på bensin utan additiv. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden.

 

Bensin 95 innehåller 5 procent etanol, 95 procent fossil bensin och ett additiv för att motverka beläggningar.

Bensin 95 och 98 följer svensk och europeisk standard. Den 95-oktaniga bensinen som vi erbjuder innehåller max fem procent etanol - ett förnyelsebart bränsle - vilket ger en besparing av växthusgaser. Även den 98-oktaniga bensinen kan innehålla upp till fem procent etanol.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Bensinen följer standarden EN228.

Hur länge kan man lagra Bensin?
Produkten följer standarden EN228. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Skatter

redovisas i SEK/kubik

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice