Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin sänker dina koldioxidutsläpp

Visste du att Preem gör bensin från andra råmaterial än bara råolja? En del av tillverkningen kommer från restprodukter från skogen, vilket gör att vi kan producera en bensin som ger ett lägre koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Bensin har samma pris och effekt som vanlig bensin. Den uppfyller svensk och europeisk standard och innehåller utöver fem procent etanol även biobensin, samt ETBE. 

Sedan lanseringen 2011 har Preem Evolution Bensin kotinuerligt förbättrats, vilket innebär att produkten idag bidrar ännu mer till minskade växthusgasutsläpp.

Reduktionsplikten som infördes 2018, med syfte att minska utsläppet av växthusgaser och öka användandet av biodrivmedel, ställer krav och ansvar på hela branschen. Vi på Preem har valt att uppfylla kraven genom att använda Etanol, Grön nafta och ETBE, vilket innebär att Preem Evolution bensin kan tankas i alla bensinfordon.

Vi har även utökat närvaron och vår bensin finns just nu på 84 stationer, främst i de södra delarna av Sverige – hitta din närmaste station.

Köp

Tanka

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns det att köpa på Preems bemannade stationer. Bensin ska alltid lagras i godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

Preem Evolution Bensin är Sveriges grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Genom att tanka hos oss kan även du göra skillnad för miljön. 

Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Den kostar lika mycket som en vanlig bensin, men genom att välja att tanka Preem Evolution Bensin hos oss, kan du enkelt sänka dina koldioxidutsläpp (jämfört med en standardbensin).

Det gör skillnad!

Preem Evolution Bensin består av etanol, biobensin och ETBE. De förnybara komponenterna bidrar till att Preem Evolution Bensin ger lägre koldioxidutsläpp än en standardbensin.

Bensin består bland annat av nafta, vilket idag kan göras från andra råvaror än råolja. Vi har bytt ut en del av den fossila råoljan mot råvaror som inte har samma negativa påverkan på miljön. 

Preem Evolution Bensin innehåller biobensin, ETBE samt etanol. En standardbensin innehåller idag alltid 5% etanol. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Den höga andelen förnybart och koldioxidreduceringen det bidrar till, gör att Preem Evolution Bensin är en unik produkt på den svenska marknaden.Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra produkter och med det säkerställa att du släpper ut så lite koldioxid som möjligt när du har valt att tanka hos oss.

Vad är Preem Evolution Bensin? När Preem Evolution Bensin lanserades 2011 var den marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som delvis består av förnybar råvara, etanol samt ETBE. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin? Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin? Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den minskar dina fossila koldioxidutsläpp, på grund av de förnybara råvarorna den innehåller.

Tillgänglighet

Var finns produkten i dag? Från den 1 juli 2017 finns Preem Evolution Bensin på 84 st stationer i södra delarna av Sverige.

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Bensin? preem.se/hitta-station kan du söka efter Preem Evolution Bensin och se de stationer som har produkten. Samtliga stationer som har Preem Evolution Bensin är också skyltade korrekt på pumpen.   

När finns produkten i hela landet? Vi har stadigt utökat antalet stationer sedan lanseringen. Vår förhoppning är att kunna erbjuda produkten i hela landet, men exakt tidplan vet vi inte i dagsläget. Vi är beroende av politiska beslut för att kunna göra de investeringar som krävs för att sätta igång produktionen av en än större volym.

Bakgrund

Varför lanseras Preem Evolution Bensin? Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en grönare bensin bygger vi vidare på vår vision. Den produkt vi nu lanserar kommer fortsätta att utvecklas, så att vi kan reducera utsläppen ännu mer. Det är därför vi har valt att kalla den "Evolution". Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Fördjupning

Hur mycket minskar de fossila koldioxidutsläppen jämfört med om jag kör på en fossil bensin? Preem Evolution Bensin ger 14 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en 100 procent fossil bensin och 4,91 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en annan bensin med 5 procent etanol.

Hur produceras produkten? Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Är Preem Evolution Bensin en E10:a? Nej, Preem Evolution Bensin är inte en E10:a, en E10:a innehåller 10 procent etanol, medan Preem Evolution Bensin innehåller 5 procent etanol (likt majoriteten av bensinen på marknaden) och 5 procent förnybart innehåll från tallolja.

Varför blandar ni inte in 10 procent etanol så blir produkten ännu grönare? Vi vill att alla ska kunna tanka vår bensin och att den ska fungera i alla bensinmotorer. I nuläget är inte en E10 ett standardbränsle på den svenska marknaden.

Vilka köldegenskaper har produkten? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma köldegenskaper som en vanlig bensin.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma lagringsegenskaper som en vanlig bensin. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all annan bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Bensin som för er övriga bensin? Ja, Preem Evolution Bensin har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad menar vi med "Sveriges grönaste standardbensin"? Preem Evolution Bensin uppfyller europeisk och svensk miljöklass 1 standard (EN228) och var en föregångare på den svenska marknaden, och numera en standardprodukt inom reduktionsplikten.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns det att köpa på Preems bemannade stationer. Bensin ska alltid lagras i godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

Preem Evolution Bensin är Sveriges grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Genom att tanka hos oss kan även du göra skillnad för miljön. 

Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Den kostar lika mycket som en vanlig bensin, men genom att välja att tanka Preem Evolution Bensin hos oss, kan du enkelt sänka dina koldioxidutsläpp (jämfört med en standardbensin).

Det gör skillnad!

Preem Evolution Bensin består av etanol, biobensin och ETBE. De förnybara komponenterna bidrar till att Preem Evolution Bensin ger lägre koldioxidutsläpp än en standardbensin.

Bensin består bland annat av nafta, vilket idag kan göras från andra råvaror än råolja. Vi har bytt ut en del av den fossila råoljan mot råvaror som inte har samma negativa påverkan på miljön. 

Preem Evolution Bensin innehåller biobensin, ETBE samt etanol. En standardbensin innehåller idag alltid 5% etanol. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Den höga andelen förnybart och koldioxidreduceringen det bidrar till, gör att Preem Evolution Bensin är en unik produkt på den svenska marknaden.Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra produkter och med det säkerställa att du släpper ut så lite koldioxid som möjligt när du har valt att tanka hos oss.

Vad är Preem Evolution Bensin? När Preem Evolution Bensin lanserades 2011 var den marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som delvis består av förnybar råvara, etanol samt ETBE. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin? Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin? Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den minskar dina fossila koldioxidutsläpp, på grund av de förnybara råvarorna den innehåller.

Tillgänglighet

Var finns produkten i dag? Från den 1 juli 2017 finns Preem Evolution Bensin på 84 st stationer i södra delarna av Sverige.

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Bensin? preem.se/hitta-station kan du söka efter Preem Evolution Bensin och se de stationer som har produkten. Samtliga stationer som har Preem Evolution Bensin är också skyltade korrekt på pumpen.   

När finns produkten i hela landet? Vi har stadigt utökat antalet stationer sedan lanseringen. Vår förhoppning är att kunna erbjuda produkten i hela landet, men exakt tidplan vet vi inte i dagsläget. Vi är beroende av politiska beslut för att kunna göra de investeringar som krävs för att sätta igång produktionen av en än större volym.

Bakgrund

Varför lanseras Preem Evolution Bensin? Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en grönare bensin bygger vi vidare på vår vision. Den produkt vi nu lanserar kommer fortsätta att utvecklas, så att vi kan reducera utsläppen ännu mer. Det är därför vi har valt att kalla den "Evolution". Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Fördjupning

Hur mycket minskar de fossila koldioxidutsläppen jämfört med om jag kör på en fossil bensin? Preem Evolution Bensin ger 14 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en 100 procent fossil bensin och 4,91 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en annan bensin med 5 procent etanol.

Hur produceras produkten? Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Är Preem Evolution Bensin en E10:a? Nej, Preem Evolution Bensin är inte en E10:a, en E10:a innehåller 10 procent etanol, medan Preem Evolution Bensin innehåller 5 procent etanol (likt majoriteten av bensinen på marknaden) och 5 procent förnybart innehåll från tallolja.

Varför blandar ni inte in 10 procent etanol så blir produkten ännu grönare? Vi vill att alla ska kunna tanka vår bensin och att den ska fungera i alla bensinmotorer. I nuläget är inte en E10 ett standardbränsle på den svenska marknaden.

Vilka köldegenskaper har produkten? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma köldegenskaper som en vanlig bensin.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma lagringsegenskaper som en vanlig bensin. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all annan bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Bensin som för er övriga bensin? Ja, Preem Evolution Bensin har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad menar vi med "Sveriges grönaste standardbensin"? Preem Evolution Bensin uppfyller europeisk och svensk miljöklass 1 standard (EN228) och var en föregångare på den svenska marknaden, och numera en standardprodukt inom reduktionsplikten.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka