Eldningsolja 1 Minima max 10 mg/kg svavel

Eldningsolja 1 Minima är en gasolja av utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt.

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Eldningsolja 1 Minima är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Den omgivande temperaturen ska inte understiga -30°C under längre tid.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

 

Eldningsolja 1 Minima har en mycket låg svavelhalt

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
72.8

Utomhuskvalitet

Eldningsolja 1 Minima är en gasolja av utomhuskvalitet med svavelhalt under 500 ppm

Komponenter

Vilket användningsområde har Eldningsolja 1 Minima?

Eldningsolja 1 Minima är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Vilken temperatur klarar produkten?

Den omgivande temperaturen ska inte understiga -30°C under längre tid.

Hur lagrar jag Eldningsolja 1 Minima?

Lagring av allt bränsle skall ske i  cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Eldningsolja 1 Minima är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Den omgivande temperaturen ska inte understiga -30°C under längre tid.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

 

Eldningsolja 1 Minima har en mycket låg svavelhalt

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
72.8

Utomhuskvalitet

Eldningsolja 1 Minima är en gasolja av utomhuskvalitet med svavelhalt under 500 ppm

Komponenter

Vilket användningsområde har Eldningsolja 1 Minima?

Eldningsolja 1 Minima är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Vilken temperatur klarar produkten?

Den omgivande temperaturen ska inte understiga -30°C under längre tid.

Hur lagrar jag Eldningsolja 1 Minima?

Lagring av allt bränsle skall ske i  cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice