Eldningsolja 3A Ultra LS max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 3A Ultra LS är en eldningsolja med låg svavelhalt

Produkten består till största delen av vakuumgasolja.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Eldningsolja 3A Ultra LS är avsedd för medelstora till stora värmeanläggningar

Eldningsolja 3A Ultra LS är avsedd för medelstora till stora värmeanläggningar med isolerade och varmhållna cisterner och rörledningar.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej
försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.

Eldningsolja 3A Ultra LS är en eldningsolja med låg svavelhalt med god funktion

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm, och är uppskattad av många användare för god funktion och miljöprestanda.

Eldningsolja 3A Ultra LS har ett högre energiinnehåll per m3 än Eldningsolja 1.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
74.9

Eldningsolja 3A Ulta LS består till största delen av vakuumgasolja

Komponenter

Frågor & Svar

Vad är användningsområdet för Eldningsolja 3A Ultra LS?

Produkten är är avsedd för medelstora till stora värmeanläggningar med isolerade och varmhållna cisterner och rörledningar.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej
försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.

Skatter

Eldningsolja 3A Ultra LS är avsedd för medelstora till stora värmeanläggningar

Eldningsolja 3A Ultra LS är avsedd för medelstora till stora värmeanläggningar med isolerade och varmhållna cisterner och rörledningar.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej
försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.

Eldningsolja 3A Ultra LS är en eldningsolja med låg svavelhalt med god funktion

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm, och är uppskattad av många användare för god funktion och miljöprestanda.

Eldningsolja 3A Ultra LS har ett högre energiinnehåll per m3 än Eldningsolja 1.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
74.9

Eldningsolja 3A Ulta LS består till största delen av vakuumgasolja

Komponenter

Frågor & Svar

Vad är användningsområdet för Eldningsolja 3A Ultra LS?

Produkten är är avsedd för medelstora till stora värmeanläggningar med isolerade och varmhållna cisterner och rörledningar.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej
försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice