Eldningsolja 6 max 0,7% svavel

Eldningsolja 6 0,7 % S är en eldningsolja av straight run-kvalitet.

 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Eldningsolja 6 0,7% S är avsedd för anläggningar med god varmhållningskapacitet

Eldningsolja 6 0,7% S är avsedd för medelstora till stora anläggningar med isolerade cisterner och rörledningar och god varmhållningskapacitet.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLagringstemperaturen skall ej understiga lägsta flyttemperatur plus 10°C.

Eldningsolja 6 0,7% S har ett högre energiinnehåll per m3 än Eldningsolja 1.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
76.9

Skatter

Eldningsolja 6 0,7% S är avsedd för anläggningar med god varmhållningskapacitet

Eldningsolja 6 0,7% S är avsedd för medelstora till stora anläggningar med isolerade cisterner och rörledningar och god varmhållningskapacitet.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLagringstemperaturen skall ej understiga lägsta flyttemperatur plus 10°C.

Eldningsolja 6 0,7% S har ett högre energiinnehåll per m3 än Eldningsolja 1.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
76.9

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice