Eldningsolja Bio 100

Eldningsolja Bio 100 är en biobaserad eldningsolja som består av 100 % RME.

Det är ett utmärkt alternativ för dig som vill använda en förnybar och miljöanpassad produkt i din oljebrännare.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Eldningsolja Bio 100 är ett utmärkt ickefossilt alternativ till eldningsolja 1 E10.

Slangar, packningar och andra komponenter som kommer i direktkontakt med oljan ska vara godkända för användning med RME. Kontakta brännartillverkare eller leverantör för besked innan användning av eldningsolja Bio 100.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för RME bör inte vara längre än 6 månader.

Eldningsolja Bio 100 är en biobaserad eldningsolja.

Eldningsolja Bio 100 är ett utmärkt ickefossilt alternativ till eldningsolja 1 E10.

RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Koldioxidbesparing

51 %

100 procent RME

Eldningsolja Bio 100 består av 100 procent RME.

RME, Rapsmetylester, är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Komponenter

Frågor & Svar

Vad är användningsområdet för Eldningsolja Bio 100?

Eldningsolja Bio 100 är ett utmärkt ickefossilt alternativ till eldningsolja 1 E10.

Är det något speciellt jag behöver tänka på om jag vill välja produkten istället för fossil eldningsolja?

Slangar, packningar och andra komponenter som kommer i direktkontakt med oljan ska vara godkända för användning med RME. Kontakta brännartillverkare eller leverantör för besked innan användning av eldningsolja Bio 100.

Hur lagras produkten?

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för RME bör inte vara längre än 6 månader.

Skatter

Eldningsolja Bio 100 är ett utmärkt ickefossilt alternativ till eldningsolja 1 E10.

Slangar, packningar och andra komponenter som kommer i direktkontakt med oljan ska vara godkända för användning med RME. Kontakta brännartillverkare eller leverantör för besked innan användning av eldningsolja Bio 100.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för RME bör inte vara längre än 6 månader.

Eldningsolja Bio 100 är en biobaserad eldningsolja.

Eldningsolja Bio 100 är ett utmärkt ickefossilt alternativ till eldningsolja 1 E10.

RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Koldioxidbesparing

51 %

100 procent RME

Eldningsolja Bio 100 består av 100 procent RME.

RME, Rapsmetylester, är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Komponenter

Frågor & Svar

Vad är användningsområdet för Eldningsolja Bio 100?

Eldningsolja Bio 100 är ett utmärkt ickefossilt alternativ till eldningsolja 1 E10.

Är det något speciellt jag behöver tänka på om jag vill välja produkten istället för fossil eldningsolja?

Slangar, packningar och andra komponenter som kommer i direktkontakt med oljan ska vara godkända för användning med RME. Kontakta brännartillverkare eller leverantör för besked innan användning av eldningsolja Bio 100.

Hur lagras produkten?

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för RME bör inte vara längre än 6 månader.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice