HVO100 Eldningsolja färgad

HVO100 Eldningsolja färgad är en produkt baserat på förnybara råvaror och ett alternativ till fossil eldningsolja E01 E10

HVO100 Eldningsolja färgad säljs med full skatt. 

 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

HVO100 Eldningsolja färgad kan användas i konventionella system för uppvärmning och eldning.    

HVO100 Eldningsolja färgad är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940 samt eldningsoljestandarden SS-15 54 10 för Eldningsolja 1 E10. Produktens köldegenskaper varierar under året för att klara -10/-26°C för sommar respektive vinter. 

Lagring av allt bränsle ska ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.  

HVO100 Eldningsolja färgad innehåller förnybara råvaror.

HVO100 Eldningsolja färgad är ett förnybart bränsle som gör det möjligt att uppnå klimatmål genom att omgående minska utsläpp av växthusgaser.

Den är fullt blandbar med fossil eldningsolja E10 och E32. 

HVO100 har lågt innehåll av aromater och svavel vilket ger lägre utsläpp av partiklar och svavelföreningar jämfört med konventionell eldningsolja. Detta bidrar till bättre luftkvalitet till skillnad från en fossil eldningsolja genom minskade luftföroreningar. 

Genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation omvandlas de förnybara råvarorna till att bli mycket lik en fossil eldningsolja. Detta sker genom att ta bort syret i fettmolekylerna vilket gör att HVO100 Eldingsolja färgad har längre hållbarhet än BIO100. 

HVO100 innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat avfall från mat- och livsmedelsindustrin samt animaliska biprodukter. 

Preem exkluderar förnybara råvaror där det bedöms att det finns höga risker för negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Produktinnehåll

Vad betyder HVO? 

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja  

 

Vad tillverkas HVO av?  

HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

 

Är HVO100 fossilfri?  

Vid produktionen av HVO100 används förnybara råvaror, fetter och oljor, som genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation (HDO) omvandlar de förnybara råvarorna till HVO100 som är mycket lik fossil diesel. Detta sker genom att processen tar bort syret i fettmolekylerna och väte tillförs i stället. För att kunna tillföra väte så kräver processen vätgas. 

HVO100 Eldningsolja färgad kan användas i konventionella system för uppvärmning och eldning.    

HVO100 Eldningsolja färgad är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940 samt eldningsoljestandarden SS-15 54 10 för Eldningsolja 1 E10. Produktens köldegenskaper varierar under året för att klara -10/-26°C för sommar respektive vinter. 

Lagring av allt bränsle ska ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.  

HVO100 Eldningsolja färgad innehåller förnybara råvaror.

HVO100 Eldningsolja färgad är ett förnybart bränsle som gör det möjligt att uppnå klimatmål genom att omgående minska utsläpp av växthusgaser.

Den är fullt blandbar med fossil eldningsolja E10 och E32. 

HVO100 har lågt innehåll av aromater och svavel vilket ger lägre utsläpp av partiklar och svavelföreningar jämfört med konventionell eldningsolja. Detta bidrar till bättre luftkvalitet till skillnad från en fossil eldningsolja genom minskade luftföroreningar. 

Genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation omvandlas de förnybara råvarorna till att bli mycket lik en fossil eldningsolja. Detta sker genom att ta bort syret i fettmolekylerna vilket gör att HVO100 Eldingsolja färgad har längre hållbarhet än BIO100. 

HVO100 innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat avfall från mat- och livsmedelsindustrin samt animaliska biprodukter. 

Preem exkluderar förnybara råvaror där det bedöms att det finns höga risker för negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Produktinnehåll

Vad betyder HVO? 

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja  

 

Vad tillverkas HVO av?  

HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

 

Är HVO100 fossilfri?  

Vid produktionen av HVO100 används förnybara råvaror, fetter och oljor, som genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation (HDO) omvandlar de förnybara råvarorna till HVO100 som är mycket lik fossil diesel. Detta sker genom att processen tar bort syret i fettmolekylerna och väte tillförs i stället. För att kunna tillföra väte så kräver processen vätgas. 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice