ACP Diesel utan RME ofärgad/färgad

ACP Diesel innehåller ett multifunktionellt additiv som vi blandar i vår diesel.

ACP bidrar till att hålla motorn ren, och motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem. 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

ACP Diesel utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre. Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller blank diesel (ofärgad). Diesel som tillhandahålls på station är ofärgad.

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor.

Bildas beläggningar i bränsleinsprutnings- systemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. ACP Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet. 

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning reducerar utsläppen
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

ACP Diesel består av 100 procent diesel.

Produkten innehåller ett multifunktionellt additiv (ACP - Active Cleaning Power) som vi sedan 2006 blandar i vår diesel. ACP innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Resultatet blir en bättre motoreffekt vilket bidrar till att bränsleförbrukningen hålls nere, det gör att snittförbrukningen kan bli upp till 2 procent lägre jämfört med om man kör på diesel utan ACP. Renare motorer ger dessutom mindre utsläpp.

Vilka kan tanka ACP Diesel?

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Vad står ACP för?

ACP betyder Active Cleaning Power. Det är ett multifunktionellt additiv (tillsats) som vi blandar i vår diesel. ACP motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem.

Varför är det bra med ACP i dieseln? 

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning ger minskade utsläpp
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

ACP Diesel utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre. Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller blank diesel (ofärgad). Diesel som tillhandahålls på station är ofärgad.

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor.

Bildas beläggningar i bränsleinsprutnings- systemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. ACP Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet. 

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning reducerar utsläppen
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

ACP Diesel består av 100 procent diesel.

Produkten innehåller ett multifunktionellt additiv (ACP - Active Cleaning Power) som vi sedan 2006 blandar i vår diesel. ACP innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Resultatet blir en bättre motoreffekt vilket bidrar till att bränsleförbrukningen hålls nere, det gör att snittförbrukningen kan bli upp till 2 procent lägre jämfört med om man kör på diesel utan ACP. Renare motorer ger dessutom mindre utsläpp.

Vilka kan tanka ACP Diesel?

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Vad står ACP för?

ACP betyder Active Cleaning Power. Det är ett multifunktionellt additiv (tillsats) som vi blandar i vår diesel. ACP motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem.

Varför är det bra med ACP i dieseln? 

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning ger minskade utsläpp
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice