ACP Diesel med RME ofärgad/färgad

ACP Diesel är en diesel som innehåller RME (rapsmetylester).

ACP Diesel innehåller ett multifunktionellt additiv som vi blandar i vår diesel. ACP motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem. 

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Använd ACP Diesel för att:

1. Få en renare motor
2. Sänka bränsleförbrukningen
3. Motverka rostbildning
4. Tanka snabbare och undvika spill

Färgad diesel får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller ofärgad diesel. Diesel som tillhandahålls på station är ofärgad.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

ACP bidrar till en välfungerande motor, och klarar av de allt hårdare kraven som ställs på fordonens utsläpp av avgasemissioner.

Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. ACP Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet. RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av koldioxid blir lägre.

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning reducerar utsläppen
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

ACP Diesel består av diesel och RME (rapsmetylester).

Preem ACP Diesel innehåller ett multifunktionellt additiv (ACP, Active Cleaning Power) som vi sedan 2006 blandar i vår diesel. ACP innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Resultatet blir en bättre motoreffekt vilket bidrar till att bränsleförbrukningen hålls nere, det gör att snittförbrukningen kan bli upp till 2 procent lägre jämfört med om man kör på diesel utan ACP. Renare motorer ger dessutom mindre utsläpp.

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten.

Frågor & Svar

Vilka kan tanka Preem ACP Diesel?

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Vad står ACP för?

ACP=Active Cleaning Power och är ett multifunktionellt additiv (tillsats) som vi blandar i vår diesel. ACP motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem. 

Varför är det bra med ACP i dieseln? 

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning ger minskade utsläpp
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske cisterner godkända för lagring Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

 

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Använd ACP Diesel för att:

1. Få en renare motor
2. Sänka bränsleförbrukningen
3. Motverka rostbildning
4. Tanka snabbare och undvika spill

Färgad diesel får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller ofärgad diesel. Diesel som tillhandahålls på station är ofärgad.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

ACP bidrar till en välfungerande motor, och klarar av de allt hårdare kraven som ställs på fordonens utsläpp av avgasemissioner.

Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. ACP Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet. RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av koldioxid blir lägre.

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning reducerar utsläppen
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

ACP Diesel består av diesel och RME (rapsmetylester).

Preem ACP Diesel innehåller ett multifunktionellt additiv (ACP, Active Cleaning Power) som vi sedan 2006 blandar i vår diesel. ACP innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Resultatet blir en bättre motoreffekt vilket bidrar till att bränsleförbrukningen hålls nere, det gör att snittförbrukningen kan bli upp till 2 procent lägre jämfört med om man kör på diesel utan ACP. Renare motorer ger dessutom mindre utsläpp.

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten.

Frågor & Svar

Vilka kan tanka Preem ACP Diesel?

ACP Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Vad står ACP för?

ACP=Active Cleaning Power och är ett multifunktionellt additiv (tillsats) som vi blandar i vår diesel. ACP motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem. 

Varför är det bra med ACP i dieseln? 

ACP gör skillnad:
•Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
ger lägre bränsleförbrukning
•Bättre förbränning ger minskade utsläpp
•Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske cisterner godkända för lagring Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

 

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice