AdBlue

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga.

Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor. Enligt studier som utförts av WHA så kan NOx-utsläpp förvärra astma.

Köp

Tanka

AdBlue doseras in i avgaserna för att SCR tekniken i fordonet ska fungera

SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) innebär att avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider. För att SCR ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

AdBlue fylls i en separat tank på fordonet som är helt fristående från bränslesystemet. AdBlue får absolut inte blandas in i dieseln.

Minska utsläppen av kväveoxider

AdBlue sprutas in från fordonets särskilda AdBlue-tank, i avgasröret, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

En flytande produkt som avsevärt minskar kväveoxidutsläpp

AdBlue är en flytande produkt som består av urea (ammoniakförening), 32,5 % och avhärdat vatten 67,5 %.

Produktinnehåll

Vad är AdBlue?
AdBlue är en flytande produkt som består av urea (ammoniakförening) (32,5 %) och avhärdat vatten (67,5 %). Vätskan sprutas in i avgassystemet hos bilar som drivs med diesel, och fungerar för att minska utsläppen av kväveoxid.

Var säljs AdBlue hos Preem?
AdBlue säljs i dunkar av olika storlek på Preems bemannade stationer, i pump på en del av stationerna i Preems nätverk som är utrustade för tungtrafik, samt på bulk. Ta reda på vilken station som erbjuder AdBlue närmast dig via verktyget Hitta Station på Preems hemsida.

Är det krav på att använda AdBlue i alla dieselbilar?
Kraven på dieselbilar gäller avgasutsläpp enligt Euro 6 standarden, som specifikt reglerar bland annat utsläpp av NOx. Det innebär att vissa fordon, särskilt av större storlek, behöver ha en AdBlue tank för att klara utsläppsgränsen. AdBlue skall endast tankas om bilen har en separat tank för bränslet, det skall absolut inte blandas i en dieseltank.

Går det att tanka AdBlue i alla fordon? 
Alla fordon är inte anpassade för att kunna tanka AdBlue via pump på station. AdBlue på dunk rekommenderas då för att fylla på AdBlue.

Så fungerar parallell tankning av diesel och Adblue:

  • Börja med att starta tankningen av diesel. När tankningen av diesel är igång sätter du in kortet igen för att tanka Adblue. Den andra tankningen (Adblue) begränsas till 1 000 kr. Det beloppet räcker för att fylla AdBlue-tanken. 

  • Om du tankar Adblue först begränsas tankningen med diesel till 1 000 kr. Det innebär att dieselpumpen slår ifrån vid 1 000 kr och att ditt fordon inte blir fulltankat. 

  • Det kan dock dröja upp till 15 minuter innan beloppsbegränsning på 1 000 kr frigörs och du kan tanka igen. Återigen – tanka alltid diesel först!

Här samlar vi våra produkt och säkerhetsdatablad

AdBlue doseras in i avgaserna för att SCR tekniken i fordonet ska fungera

SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) innebär att avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider. För att SCR ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

AdBlue fylls i en separat tank på fordonet som är helt fristående från bränslesystemet. AdBlue får absolut inte blandas in i dieseln.

Minska utsläppen av kväveoxider

AdBlue sprutas in från fordonets särskilda AdBlue-tank, i avgasröret, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

En flytande produkt som avsevärt minskar kväveoxidutsläpp

AdBlue är en flytande produkt som består av urea (ammoniakförening), 32,5 % och avhärdat vatten 67,5 %.

Produktinnehåll

Vad är AdBlue?
AdBlue är en flytande produkt som består av urea (ammoniakförening) (32,5 %) och avhärdat vatten (67,5 %). Vätskan sprutas in i avgassystemet hos bilar som drivs med diesel, och fungerar för att minska utsläppen av kväveoxid.

Var säljs AdBlue hos Preem?
AdBlue säljs i dunkar av olika storlek på Preems bemannade stationer, i pump på en del av stationerna i Preems nätverk som är utrustade för tungtrafik, samt på bulk. Ta reda på vilken station som erbjuder AdBlue närmast dig via verktyget Hitta Station på Preems hemsida.

Är det krav på att använda AdBlue i alla dieselbilar?
Kraven på dieselbilar gäller avgasutsläpp enligt Euro 6 standarden, som specifikt reglerar bland annat utsläpp av NOx. Det innebär att vissa fordon, särskilt av större storlek, behöver ha en AdBlue tank för att klara utsläppsgränsen. AdBlue skall endast tankas om bilen har en separat tank för bränslet, det skall absolut inte blandas i en dieseltank.

Går det att tanka AdBlue i alla fordon? 
Alla fordon är inte anpassade för att kunna tanka AdBlue via pump på station. AdBlue på dunk rekommenderas då för att fylla på AdBlue.

Så fungerar parallell tankning av diesel och Adblue:

  • Börja med att starta tankningen av diesel. När tankningen av diesel är igång sätter du in kortet igen för att tanka Adblue. Den andra tankningen (Adblue) begränsas till 1 000 kr. Det beloppet räcker för att fylla AdBlue-tanken. 

  • Om du tankar Adblue först begränsas tankningen med diesel till 1 000 kr. Det innebär att dieselpumpen slår ifrån vid 1 000 kr och att ditt fordon inte blir fulltankat. 

  • Det kan dock dröja upp till 15 minuter innan beloppsbegränsning på 1 000 kr frigörs och du kan tanka igen. Återigen – tanka alltid diesel först!

Här samlar vi våra produkt och säkerhetsdatablad

Köp

Tanka