Biodiesel 100

Biodiesel 100 består av upp till 100 procent RME (rapsmetylester) som ger lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel.

Preems högt ställda vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Vårt förnybara bränsle Biodiesel 100 är en del av hur vi lever vår vision.

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Biodiesel 100 är ett drivmedel avsett för snabbgående dieselmotorer som är anpassade för 100 procent FAME.

Biodiesel 100 uppfyller bränslekvalitetskrav enligt SS-EN 14214. Användning av Biodiesel 100 kräver fordonstillverkarens godkännande.

Det är främst slangar och packningar i bränslesystemet som ska vara resistenta mot RME men även andra komponenter måste anpassas. För att använda sig av drivmedlet krävs det därför att man har fordonstillverkarens tillstånd.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för RME bör inte vara längre än 6 månader.

RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre

Den höga andelen förnybart ger produkten en koldioxidreduktion på ca 51 procent jämfört med en standarddiesel. Biodiesel 100 har dessutom goda smörjande egenskaper som skyddar mot slitage i bränsleinsprutningssystemet.

Koldioxidreduktion

*jmf mot standarddiesel
51 %

Biodiesel 100 består av upp till 100 procent RME (rapsmetylester)

Biodiesel 100 består av fettsyrametylestrar, FAME, som produceras av Perstorp, Sveriges ledande biodieselproducent. Preem använder bara FAME tillverkad av raps, så kallade rapsmetylester, RME, som har de bäst lämpade köldegenskaperna för svenska förhållanden. RME produceras genom förestring av rapsolja, där glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol.

Komponenter

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Biodiesel 100 är ett drivmedel avsett för snabbgående dieselmotorer som är anpassade för 100 procent FAME.

Biodiesel 100 uppfyller bränslekvalitetskrav enligt SS-EN 14214. Användning av Biodiesel 100 kräver fordonstillverkarens godkännande.

Det är främst slangar och packningar i bränslesystemet som ska vara resistenta mot RME men även andra komponenter måste anpassas. För att använda sig av drivmedlet krävs det därför att man har fordonstillverkarens tillstånd.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för RME bör inte vara längre än 6 månader.

RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre

Den höga andelen förnybart ger produkten en koldioxidreduktion på ca 51 procent jämfört med en standarddiesel. Biodiesel 100 har dessutom goda smörjande egenskaper som skyddar mot slitage i bränsleinsprutningssystemet.

Koldioxidreduktion

*jmf mot standarddiesel
51 %

Biodiesel 100 består av upp till 100 procent RME (rapsmetylester)

Biodiesel 100 består av fettsyrametylestrar, FAME, som produceras av Perstorp, Sveriges ledande biodieselproducent. Preem använder bara FAME tillverkad av raps, så kallade rapsmetylester, RME, som har de bäst lämpade köldegenskaperna för svenska förhållanden. RME produceras genom förestring av rapsolja, där glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol.

Komponenter

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice