Preem Certifikat Plus

Preem Certifikat Plus bidrar till minskad belastning på miljön genom att reducera CO2-utsläppen.

När du som företagskund ingår ett avtal om en specifik CO2-reduktion genom Preem Certifikat Plus, så köper Preem in förnybara råvaror som motsvarar den överenskomna volymen. Därefter tillförs den inköpta förnybara råvaran Preems produktion, så att bränsle med motsvarande CO2-reduktion produceras och tillförs marknaden. 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Preem Certifikat Plus är en tilläggsprodukt där du som företagskund kan välja att köpa till när du inhandlar traditionella, fossila bränsleprodukter (t.ex. diesel, bensin och eldningsolja). Det ger dig en specifik CO2-reduktion, utifrån en avtalad volym och tidsperiod - utöver reduktionspliktens krav. Preem Certifikat Plus kan anpassas utifrån dina specifika miljömål.

Tilläggsprodukten kan även vara ett praktiskt alternativt för dig som inte har HVO100 geografiskt tillgängligt. Att välja Preem Certifikat Plus kan då även bidra till att minska utsläppen genom färre transportkilometer, då du slipper åka omvägar för att tanka HVO100. 

Genom att välja Preem Certifikat Plus, med en fast nivå för CO2-reduktion, blir hanteringen av utsläppsmål enklare. I stället för att växla mellan användningen av fossil diesel och HVO100, för att uppfylla en specifik CO2-reduktion, erbjuder Preem Certifikat Plus en tydlig och fastställd reduktionsnivå oavsett vilket bränsle som används. 

Preem Certifikat Plus kan hjälpa dig som företagare att planera och uppfylla dina miljömål, utan komplexa beräkningar. Preem Certifikat Plus erbjuder en bekväm och pålitlig lösning för organisationer som strävar efter att minska utsläppen av fossila växthusgaser.

Genom att köpa Preem Certifikat Plus bidrar du till att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Ditt inköpta bränsle reducerar utsläppen mer än traditionella, fossila bränslen.

Genom att köpa Preem Certifikat Plus bidrar du till att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Ditt inköpta bränsle reducerar utsläppen mer än traditionella, fossila bränslen. 

Det är särskilt praktiskt för dig som inte har HVO100 att tillgå geografiskt. Med Preem Certifikat Plus slipper du att åka omvägar för att tanka HVO100, vilket även bidrar till att minska utsläppen genom färre transportsträckor. Det betyder att du inte längre behöver åka till en viss station eller depå för att köpa ett specifikt bränsle som uppfyller dina specifika miljömål. I stället köper du bränsle som vanligt på din närmaste station/depå och genom Preem Certifikat Plus säkerställer vi att den avtalade reduktionen uppnås genom att viss mängd fossil råvara ersätts med motsvarande mängd förnybar råvara via massbalans. 

Preem Certifikat Plus är flexibelt och kan skräddarsys efter dina individuella miljömål. 

Preem Certifikat Plus hanteras utanför reduktionsplikten. All CO2-reduktion som köps via Preem Certifikat Plus tillför en additionalitet, utöver reduktionspliktens krav. 

Fossil råvara ersätts med motsvarande mängd förnybar råvara, via massbalans. På så sätt uppnås den avtalade reduktionen.

Preem Certifikat Plus bygger på massbalans, vilket innebär att CO2-reduktionen som Preem måste uppfylla räknas på hela värdekedjan. Samma mängd reduktion som kunden köper, producerar Preem och tillför marknaden. Genom Preems massbalanssystem kan vi särskilja och bokföra hållbarhetsegenskaper på råvaror i produktionen samt tilldela CO2-reduktion på det bränsle som säljs genom Preem Certifikat Plus. I praktiken innebär modellen att bränslen med din avtalade reduktion inte nödvändigtvis når just ditt fordon – men däremot minskar utsläppen totalt sett i värdekedjan. Bidraget leder till en minskad belastning på miljön jämfört med traditionella, fossila bränslen, oavsett vart i Sverige du tankar. Preems massbalanssystem kontrolleras årligen av en oberoende tredje part. 

I huvudsak används HVO för att uppfylla reduktionen som avtalas genom Preem Certifikat Plus. HVO innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat matavfall och animaliska restprodukter. Preem använder sig inte av förnybara råvaror som riskerar att påverka den biologiska mångfalden negativt. 

 

Produktinnehåll

Vem kan köpa Preem Certifikat Plus? 
Preem Certifikat Plus riktar sig till företagskunder som antingen tankar drivmedel på Preems stationer eller köper bränslen via bulk. 

 

Vad är massbalans? 
Massbalans är ett system som syftar till att bibehålla spårbarheten på produkters hållbarhetsegenskaper. Genom massbalans kan vi särskilja och bokföra hållbarhetsegenskaper (till exempel reduktion) på råvaror i produktionen samt tilldela och allokera egenskaperna på specifika partier och volymer. 

 

Hur fungerar massbalans? 
Massbalansprincipen innebär att den CO2-reduktion som du köper via Preem Certifikat Plus allokeras för just ditt köp, dock innebär det inte att produkten rent fysiskt når just ditt fordon. Denna metod, att allokera volymer utifrån olika produkter, kan liknas med försäljning av grön el. Systemet med massbalans innebär att fler kunder kan erbjudas förnybara produkter. Du som kund blir garanterad att du genom ditt medvetna val, bidrar till reducerade CO2-utsläpp i hela värdekedjan. En tredjepartsgranskning säkerställer årligen att Preems reduktionsallokering sker i enlighet med massbalansen enligt svensk lag (Lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel) samt följer EUs direktiv om förnybar energi (RED II). 

 

Hanteras Preem Certifikat Plus inom Reduktionsplikten? 
All CO2-reduktion som köps via Preem Certifikat Plus tillför en additionalitet, utöver reduktionspliktens krav. 

 

Vad betyder HVO?  
HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja  

 

Vad tillverkas HVO av?  
HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

Preem Certifikat Plus är en tilläggsprodukt där du som företagskund kan välja att köpa till när du inhandlar traditionella, fossila bränsleprodukter (t.ex. diesel, bensin och eldningsolja). Det ger dig en specifik CO2-reduktion, utifrån en avtalad volym och tidsperiod - utöver reduktionspliktens krav. Preem Certifikat Plus kan anpassas utifrån dina specifika miljömål.

Tilläggsprodukten kan även vara ett praktiskt alternativt för dig som inte har HVO100 geografiskt tillgängligt. Att välja Preem Certifikat Plus kan då även bidra till att minska utsläppen genom färre transportkilometer, då du slipper åka omvägar för att tanka HVO100. 

Genom att välja Preem Certifikat Plus, med en fast nivå för CO2-reduktion, blir hanteringen av utsläppsmål enklare. I stället för att växla mellan användningen av fossil diesel och HVO100, för att uppfylla en specifik CO2-reduktion, erbjuder Preem Certifikat Plus en tydlig och fastställd reduktionsnivå oavsett vilket bränsle som används. 

Preem Certifikat Plus kan hjälpa dig som företagare att planera och uppfylla dina miljömål, utan komplexa beräkningar. Preem Certifikat Plus erbjuder en bekväm och pålitlig lösning för organisationer som strävar efter att minska utsläppen av fossila växthusgaser.

Genom att köpa Preem Certifikat Plus bidrar du till att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Ditt inköpta bränsle reducerar utsläppen mer än traditionella, fossila bränslen.

Genom att köpa Preem Certifikat Plus bidrar du till att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Ditt inköpta bränsle reducerar utsläppen mer än traditionella, fossila bränslen. 

Det är särskilt praktiskt för dig som inte har HVO100 att tillgå geografiskt. Med Preem Certifikat Plus slipper du att åka omvägar för att tanka HVO100, vilket även bidrar till att minska utsläppen genom färre transportsträckor. Det betyder att du inte längre behöver åka till en viss station eller depå för att köpa ett specifikt bränsle som uppfyller dina specifika miljömål. I stället köper du bränsle som vanligt på din närmaste station/depå och genom Preem Certifikat Plus säkerställer vi att den avtalade reduktionen uppnås genom att viss mängd fossil råvara ersätts med motsvarande mängd förnybar råvara via massbalans. 

Preem Certifikat Plus är flexibelt och kan skräddarsys efter dina individuella miljömål. 

Preem Certifikat Plus hanteras utanför reduktionsplikten. All CO2-reduktion som köps via Preem Certifikat Plus tillför en additionalitet, utöver reduktionspliktens krav. 

Fossil råvara ersätts med motsvarande mängd förnybar råvara, via massbalans. På så sätt uppnås den avtalade reduktionen.

Preem Certifikat Plus bygger på massbalans, vilket innebär att CO2-reduktionen som Preem måste uppfylla räknas på hela värdekedjan. Samma mängd reduktion som kunden köper, producerar Preem och tillför marknaden. Genom Preems massbalanssystem kan vi särskilja och bokföra hållbarhetsegenskaper på råvaror i produktionen samt tilldela CO2-reduktion på det bränsle som säljs genom Preem Certifikat Plus. I praktiken innebär modellen att bränslen med din avtalade reduktion inte nödvändigtvis når just ditt fordon – men däremot minskar utsläppen totalt sett i värdekedjan. Bidraget leder till en minskad belastning på miljön jämfört med traditionella, fossila bränslen, oavsett vart i Sverige du tankar. Preems massbalanssystem kontrolleras årligen av en oberoende tredje part. 

I huvudsak används HVO för att uppfylla reduktionen som avtalas genom Preem Certifikat Plus. HVO innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat matavfall och animaliska restprodukter. Preem använder sig inte av förnybara råvaror som riskerar att påverka den biologiska mångfalden negativt. 

 

Produktinnehåll

Vem kan köpa Preem Certifikat Plus? 
Preem Certifikat Plus riktar sig till företagskunder som antingen tankar drivmedel på Preems stationer eller köper bränslen via bulk. 

 

Vad är massbalans? 
Massbalans är ett system som syftar till att bibehålla spårbarheten på produkters hållbarhetsegenskaper. Genom massbalans kan vi särskilja och bokföra hållbarhetsegenskaper (till exempel reduktion) på råvaror i produktionen samt tilldela och allokera egenskaperna på specifika partier och volymer. 

 

Hur fungerar massbalans? 
Massbalansprincipen innebär att den CO2-reduktion som du köper via Preem Certifikat Plus allokeras för just ditt köp, dock innebär det inte att produkten rent fysiskt når just ditt fordon. Denna metod, att allokera volymer utifrån olika produkter, kan liknas med försäljning av grön el. Systemet med massbalans innebär att fler kunder kan erbjudas förnybara produkter. Du som kund blir garanterad att du genom ditt medvetna val, bidrar till reducerade CO2-utsläpp i hela värdekedjan. En tredjepartsgranskning säkerställer årligen att Preems reduktionsallokering sker i enlighet med massbalansen enligt svensk lag (Lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel) samt följer EUs direktiv om förnybar energi (RED II). 

 

Hanteras Preem Certifikat Plus inom Reduktionsplikten? 
All CO2-reduktion som köps via Preem Certifikat Plus tillför en additionalitet, utöver reduktionspliktens krav. 

 

Vad betyder HVO?  
HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja  

 

Vad tillverkas HVO av?  
HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice