ACP Diesel 50

ACP Diesel 50 är en diesel i enlighet med massbalansprincipen som bidrar till att fler kunder kan tanka förnybart.

Massbalans

Massbalansprincipen innebär att den mängd ACP Diesel 50 du köper allokeras för just ditt köp, dock innebär det inte att produkten rent fysiskt når just din bil. Detta sätt att allokera volymer utifrån olika produkter kan liknas med försäljning av grön el och biogas. Systemet med massbalans innebär att fler kunder kan erbjudas förnybara produkter. Du som kund blir garanterad att du genom ditt medvetna val att köpa ett förnybart drivmedel, bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Massbalansprincipen kontrolleras årligen av en oberoende tredje part.

Förnybar råvara

Att köra på en diesel som innehåller förnybar råvara innebär minskad belastning på miljön vad gäller utsläpp av bland annat koldioxid, jämfört med en vanlig fossil standarddiesel. Den råvara som används för ACP Diesel 50 är densamma som finns i Preem Evolution Diesel, dvs rester från den svenska skogen.

Vår ambition inom Preem är att den volym av fossil diesel vi säljer i Sverige, ska kunna bytas ut mot förnybara drivmedel år 2030. För att lyckas med det ligger vi i framkant gällande forskning och utveckling av förnybara drivmedel. Ett exempel på detta är hur vi tillsammans med Sunpine i Piteå skapar tallolja som delvis används som råvara i våra förnybara drivmedel.

Läs mer om Sunpine 

Fler förnybara produkter

ACP Diesel 50 är vårt senaste tillskott av produkter tillverkade av förnybara råvaror. Skillnaden med den här produkten är dock att den på samma sätt som för elmarknaden och biogasförsäljning, inte är direkt knuten till en specifik station eller leverans. Den lyder under massbalansprincipen (läs ovan). Det kan ge fler kunder möjlighet att få tillgång till en mer hållbar produkt, även på de stationer där vi inte har möjlighet att leverera produkten fysiskt.

Sedan tidigare erbjuder vi Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin som bidrar till en reduktion av växthusgasutsläpp. Under 2016 lanserade vi även världens första Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel Plus, som salufördes till våren 2021.

Läs mer om våra produkter

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

ACP Diesel 50 är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

För våra förnybara produkter behövs inga justeringar av motorn. Produkten ni tankar på stationer med ACP Diesel 50, kan blandas med andra produktkvaliteter på samma sätt som helt fossil miljöklass 1-diesel.

ACP Diesel 50 har svensk MK1 diesel (SS 155435) vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Men hjälp av ACP Diesel 50, kan vi på ett nytt sätt erbjuda fler kunder att tanka förnybart

Sedan tidigare erbjuder vi Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin med förnybart innehåll. Under 2016 lanserade vi även världens första Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel Plus.

En fördel med ACP Diesel 50 jämfört med ovan nämna produkter, är att vi med hjälp av denna produkt kan erbjuda fler kunder och stationer att tanka förnybart. Detta då vi kan sälja denna på stationer där vi idag inte har möjlighet att leverera en fysiskt 50% förnybar produkt.

Fördelarna är precis samma som om produkten hade funnits på station, du som kund säkerställer att det släpps ut mindre CO2, dock ev inte precis från ditt fordon.  

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

ACP Diesel 50 med 50 procent förnybar råvara består av 7 procent RME och resterande andel HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing; 89 procent koldioxidreduktion. Detta i enlighet med massbalanspricipen.

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Preems vision är att vara ledande i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi har därför lanserat en ny produkt, ACP Diesel 50, produkten har ett förnybart innehåll motsvarande minst 50 procent och kommer att säljas i enlighet med massbalansprincipen.

Varför lanserar Preem den här produkten?

Produkten skiljer sig från våra övriga produkter då denna produkt ger dig som kund möjlighet att välja ett förnybart alternativ, även om vi rent fysisk inte har möjlighet att leverera den till våra stationer. Jämför gärna med elmarknaden och deras sätt att sälja och leverera produkter. Genom noggrann och tydlig uppföljning säkerställer vi att vi aldrig säljer mer förnybar produkt än vi faktiskt har producerat. Via en oberoende tredjepartsgranskning följer vi upp att inga förnybara volymer säljs två gånger. På detta vis kan vi ge fler kunder möjligheten att göra ett medvetet val för att minska koldioxidutsläppen.

Hur vet jag vilka stationer som har ACP Diesel 50?

preem.se/hitta-station och på Preems mobilsite framgår det vilka stationer som har ACP Diesel 50. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Vad kostar produkten?

ACP Diesel 50 kommer att kosta lika mycket som det aktuella dieselpriset på pris stolpen (gäller även avtalspris).

Vad innebär massbalansprincipen?

Massbalansprincipen innebär att den mängd ACP Diesel 50 du köper allokeras för just ditt köp, dock innebär det inte att produkten rent fysiskt når just din bil. Detta sätt att allokera volymer utifrån olika produkter kan liknas med försäljning av grön el och biogas. Systemet med massbalans innebär att fler kunder kan erbjudas förnybara produkter. Du som kund är också garanterad att genom ditt medvetna val att köpa ett förnybart drivmedel, bidra till minskade koldioxidutsläpp. Massbalansprincipen kontrolleras årligen av oberoende tredje part. All försäljning och produktion granskas av en oberoende tredje part.

Så jag som kund kan få betala för en produkt men få en annan i min bils tank?

Mycket riktigt. Precis på samma sätt som du kan få el till ditt hus, som egentligen kommer från en annan källa än det avtal du skrivit. Det viktiga är att du som kund faktiskt bidragit till att en mindre mängd skadliga ämnen har släppts ut. Att ge fler möjlighet att köpa denna typ av produkt, trots logistiska utmaningar, ger oss en bra indikation på hur efterfrågade dessa produkter är, och ger än större incitament för produktion och forskning och utveckling av dessa bättre produkter. Där Preem idag är ledande på den svenska markanden.

Hur stor andel är förnybart i den här produkten?

Produkten innehåller minst 50% förnybart. Detta innebär att det aldrig är mindre än 50%, men att ca 51 % av den volym du köper, faktiskt följs upp och att vi säkrar att samma mängd förnybar diesel når marknaden. Men bara inte via just ditt fordon.

Vilka förnybara råvaror består produkten av?

Den förnybara andelen består av samma råvaror som vi har i vår Preem Evolution Diesel idag, dvs. RME samt HVO, som delvis består av restprodukter från den svenska skogen som vi raffinerar.

Vad har Preem för fler produkter med hög koldioxidreduktion?

Sedan tidigare erbjuder vi Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin. Även dessa produkter innehåller tallolja, en restprodukt från skogen, som ger en hög koldioxidreduktion på 89 %. Under 2016 lanserade vi även världens första Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel Plus, som salufördes till våren 2021.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

ACP Diesel 50 är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

För våra förnybara produkter behövs inga justeringar av motorn. Produkten ni tankar på stationer med ACP Diesel 50, kan blandas med andra produktkvaliteter på samma sätt som helt fossil miljöklass 1-diesel.

ACP Diesel 50 har svensk MK1 diesel (SS 155435) vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Men hjälp av ACP Diesel 50, kan vi på ett nytt sätt erbjuda fler kunder att tanka förnybart

Sedan tidigare erbjuder vi Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin med förnybart innehåll. Under 2016 lanserade vi även världens första Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel Plus.

En fördel med ACP Diesel 50 jämfört med ovan nämna produkter, är att vi med hjälp av denna produkt kan erbjuda fler kunder och stationer att tanka förnybart. Detta då vi kan sälja denna på stationer där vi idag inte har möjlighet att leverera en fysiskt 50% förnybar produkt.

Fördelarna är precis samma som om produkten hade funnits på station, du som kund säkerställer att det släpps ut mindre CO2, dock ev inte precis från ditt fordon.  

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

ACP Diesel 50 med 50 procent förnybar råvara består av 7 procent RME och resterande andel HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing; 89 procent koldioxidreduktion. Detta i enlighet med massbalanspricipen.

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Preems vision är att vara ledande i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi har därför lanserat en ny produkt, ACP Diesel 50, produkten har ett förnybart innehåll motsvarande minst 50 procent och kommer att säljas i enlighet med massbalansprincipen.

Varför lanserar Preem den här produkten?

Produkten skiljer sig från våra övriga produkter då denna produkt ger dig som kund möjlighet att välja ett förnybart alternativ, även om vi rent fysisk inte har möjlighet att leverera den till våra stationer. Jämför gärna med elmarknaden och deras sätt att sälja och leverera produkter. Genom noggrann och tydlig uppföljning säkerställer vi att vi aldrig säljer mer förnybar produkt än vi faktiskt har producerat. Via en oberoende tredjepartsgranskning följer vi upp att inga förnybara volymer säljs två gånger. På detta vis kan vi ge fler kunder möjligheten att göra ett medvetet val för att minska koldioxidutsläppen.

Hur vet jag vilka stationer som har ACP Diesel 50?

preem.se/hitta-station och på Preems mobilsite framgår det vilka stationer som har ACP Diesel 50. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Vad kostar produkten?

ACP Diesel 50 kommer att kosta lika mycket som det aktuella dieselpriset på pris stolpen (gäller även avtalspris).

Vad innebär massbalansprincipen?

Massbalansprincipen innebär att den mängd ACP Diesel 50 du köper allokeras för just ditt köp, dock innebär det inte att produkten rent fysiskt når just din bil. Detta sätt att allokera volymer utifrån olika produkter kan liknas med försäljning av grön el och biogas. Systemet med massbalans innebär att fler kunder kan erbjudas förnybara produkter. Du som kund är också garanterad att genom ditt medvetna val att köpa ett förnybart drivmedel, bidra till minskade koldioxidutsläpp. Massbalansprincipen kontrolleras årligen av oberoende tredje part. All försäljning och produktion granskas av en oberoende tredje part.

Så jag som kund kan få betala för en produkt men få en annan i min bils tank?

Mycket riktigt. Precis på samma sätt som du kan få el till ditt hus, som egentligen kommer från en annan källa än det avtal du skrivit. Det viktiga är att du som kund faktiskt bidragit till att en mindre mängd skadliga ämnen har släppts ut. Att ge fler möjlighet att köpa denna typ av produkt, trots logistiska utmaningar, ger oss en bra indikation på hur efterfrågade dessa produkter är, och ger än större incitament för produktion och forskning och utveckling av dessa bättre produkter. Där Preem idag är ledande på den svenska markanden.

Hur stor andel är förnybart i den här produkten?

Produkten innehåller minst 50% förnybart. Detta innebär att det aldrig är mindre än 50%, men att ca 51 % av den volym du köper, faktiskt följs upp och att vi säkrar att samma mängd förnybar diesel når marknaden. Men bara inte via just ditt fordon.

Vilka förnybara råvaror består produkten av?

Den förnybara andelen består av samma råvaror som vi har i vår Preem Evolution Diesel idag, dvs. RME samt HVO, som delvis består av restprodukter från den svenska skogen som vi raffinerar.

Vad har Preem för fler produkter med hög koldioxidreduktion?

Sedan tidigare erbjuder vi Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin. Även dessa produkter innehåller tallolja, en restprodukt från skogen, som ger en hög koldioxidreduktion på 89 %. Under 2016 lanserade vi även världens första Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel Plus, som salufördes till våren 2021.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice