Bunker 01

Bunker01 är en motorbrännolja avsedd som fartygsbränsle.

Bränslet passar bra i dieselmotorer avsedda för fartyg för kommersiell drift.

Bunker01 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för fartyg för kommersiell drift.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Lågt svavelinnehåll

Bunker01 innehåller max 0,1 % svavel. Oljan är speciellt framtagen för att uppfylla utsläppskraven inom SECA från och med 2015.

Den största beståndsdelen i Bunker01 är vakuumgasolja. Bunker01 innehåller max 0,1 % svavel.

Produktinnehåll

Vad används Bunker01 till?
Bunker01 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift.

Hur lagras produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Hur beskattas Bunker01?

Svavelskatt 54 SEK/M3
CO2-skatt 3237 SEK/M3
Energiskatt 855 SEK/M3

Bunker01 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för fartyg för kommersiell drift.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Lågt svavelinnehåll

Bunker01 innehåller max 0,1 % svavel. Oljan är speciellt framtagen för att uppfylla utsläppskraven inom SECA från och med 2015.

Den största beståndsdelen i Bunker01 är vakuumgasolja. Bunker01 innehåller max 0,1 % svavel.

Produktinnehåll

Vad används Bunker01 till?
Bunker01 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift.

Hur lagras produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Hur beskattas Bunker01?

Svavelskatt 54 SEK/M3
CO2-skatt 3237 SEK/M3
Energiskatt 855 SEK/M3