Gas Oil 10 max 500 mg/kg svavel

Gas Oil 10 är en motorbrännolja av inomhuskvalitet.

Produkten belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Gas Oil 10 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Lagringstemperaturen ska inte understiga 0°C. För lägre lagringstemperaturer rekommenderas Gas Oil 32 Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Gas Oil 10 belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för inomhusanvändning.

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
74,3

Gas Oil 10 innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Gas Oil 10 innehåller under 410 mg/kg svavel, kravet enligt SS 155410 är max 500 mg/kg. Även vattenhaltern ligger en bra bit under standarden, runt 50 mg/kg, maxvärdet enligt standard är 200 mg/kg.

Komponenter

Vad använder jag Gas Oil 10 till?
Produkten används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer. Produkten är anpassad för inomhusanvändning

 Skatter

Gas Oil 10 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Lagringstemperaturen ska inte understiga 0°C. För lägre lagringstemperaturer rekommenderas Gas Oil 32 Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Gas Oil 10 belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för inomhusanvändning.

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
74,3

Gas Oil 10 innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Gas Oil 10 innehåller under 410 mg/kg svavel, kravet enligt SS 155410 är max 500 mg/kg. Även vattenhaltern ligger en bra bit under standarden, runt 50 mg/kg, maxvärdet enligt standard är 200 mg/kg.

Komponenter

Vad använder jag Gas Oil 10 till?
Produkten används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer. Produkten är anpassad för inomhusanvändning

 Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice