Gas Oil ACP med RME

Gas Oil ACP är en motorbrännolja som består av ca 93 % diesel MK1 och max 7 % RME (rapsmetylester).

Gas Oil ACP innehåller en rengörande tillsats som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Gas Oil ACP är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Lagring av all diesel skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt, särskilt vid marin användning, att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor.

Bildas beläggningar i bränsleinsprutnings- systemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Gas Oil ACP innehåller en rengörande tillsats som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Co2 besparing

jfr 100% fossil produkt
6%

Gas Oil ACP är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutnings- systemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Gas Oil ACP innehåller en rengörande tillsats som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet. RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.


Komponenter

Vad använder jag produkten till?
Produkten används som bränsle till dieselmotorer, som drift av lok, fartyg eller stationära motorer.

Varför ska jag använda produkten?
Produkten innehåller 7 procent RME, vilket ger en mindre negativ effekt på miljön jämfört om man använder sig av en 100 procent fossil produkt.
Gas Oil ACP innehåller dessutom en rengörande tillsats som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Skatter

Gas Oil ACP är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Lagring av all diesel skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt, särskilt vid marin användning, att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor.

Bildas beläggningar i bränsleinsprutnings- systemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Gas Oil ACP innehåller en rengörande tillsats som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Co2 besparing

jfr 100% fossil produkt
6%

Gas Oil ACP är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutnings- systemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Gas Oil ACP innehåller en rengörande tillsats som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet. RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.


Komponenter

Vad använder jag produkten till?
Produkten används som bränsle till dieselmotorer, som drift av lok, fartyg eller stationära motorer.

Varför ska jag använda produkten?
Produkten innehåller 7 procent RME, vilket ger en mindre negativ effekt på miljön jämfört om man använder sig av en 100 procent fossil produkt.
Gas Oil ACP innehåller dessutom en rengörande tillsats som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice