HVO100 Marin Färgad

HVO100 Marin färgad är en produkt baserat på förnybara råvaror och ett alternativ till fossil Gasoil 10. 

HVO100 framställs genom hydrering (vätebehandling) av förnybar råvara och benämns ofta HVO, som är en förkortning på hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter, vilket i sin tur processas för att användas som energikälla för framfart. 

HVO100 Marin färgad säljs med nedsatt alternativt utan punktskatt. 

 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

HVO100 Marin färgad är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

HVO100 Marin färgad är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och Gasoil och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940 samt eldningsoljestandarden SS-15 54 10 för Eldningsolja 1 E10. Produktens köldegenskaper varierar under året för att klara -10/-26°C för sommar respektive vinter. 

Lagring av allt bränsle ska ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.  

 

HVO100 Marin färgad håller hög kvalitet likt konventionell Gasoil, med samma driftsäkerhet, god lagringsstabilitet och genererar mindre sotbildning. 

HVO100 Marin färgad är fullt blandbar med fossil gasoil 10 och 32. 

HVO100 har lågt innehåll av aromater och svavel vilket ger lägre utsläpp av partiklar och svavelföreningar jämfört med konventionell Gasoil. Detta bidrar till bättre luftkvalitet till skillnad från en fossil Gasoil genom minskade.

Genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation omvandlas de förnybara råvarorna till att bli mycket lik en fossil Gasoil. Detta sker genom att ta bort syret i fettmolekylerna vilket gör att HVO100 Marin har god lagringsstabilitet. 

Vid produktion försvinner smörjande ämnen som svavel och aromatiska föreningar, vilket resulterar i bristande smörjförmåga i HVO100. Smörjande additiv tillsätts därför i HVO100 Marin färgad för att möta rekommenderade standarder. 

HVO100 innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat avfall från mat- och livsmedelsindustrin samt animaliska biprodukter. 

Preem exkluderar förnybara råvaror där det bedöms att det finns höga risker för negativ påverkan på den biologiska mångfalden, så som palmolja, PFAD och sojabönor.   

HVO100 Marin färgad innehåller mindre än 5 mg/kg svavel jämfört med 410 mg/kg för Gasoil 10 mg vilket ger positiva miljöeffekter. Svavel är en förorenande substans som kan bidra till luftföroreningar och surt regn när den förbränns. Genom att minska mängden svavel i bränslet kan minskar utsläppen av svaveldioxid och därmed minska luftföroreningar och deras negativa effekter på människors hälsa och miljön. Detta kan leda till renare luft, bättre luftkvalitet och minskad påverkan på ekosystem och naturresurser.  

Produktinnehåll

Vad betyder HVO?  

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja  

 

Vad tillverkas HVO av?  

HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

 

Är HVO100 fossilfri?  

Vid produktionen av HVO100 används förnybara råvaror, fetter och oljor, som genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation (HDO) omvandlar de förnybara råvarorna till HVO100 som är mycket lik fossil diesel. Detta sker genom att processen tar bort syret i fettmolekylerna och väte tillförs i stället. För att kunna tillföra väte så kräver processen vätgas. 

 

Har HVO100 Marin Färgad samma energiinnehåll som konventionell Gasoil? 

HVO100 Marin Färgad har något lägre densitet än Gasoil. Det betyder att det kan krävas en annan mängd bränsle för att uppnå samma energiinnehåll. Detta kan påverka bränsleförbrukningen och därmed fordonets räckvidd eller effektivitet. Vid hantering av bränslet kan den lägre densiteten påverka flödet, pumpning och blandningsegenskaperna hos HVO100 jämfört med gasoil 10. 

HVO100 Marin färgad är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

HVO100 Marin färgad är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och Gasoil och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940 samt eldningsoljestandarden SS-15 54 10 för Eldningsolja 1 E10. Produktens köldegenskaper varierar under året för att klara -10/-26°C för sommar respektive vinter. 

Lagring av allt bränsle ska ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.  

 

HVO100 Marin färgad håller hög kvalitet likt konventionell Gasoil, med samma driftsäkerhet, god lagringsstabilitet och genererar mindre sotbildning. 

HVO100 Marin färgad är fullt blandbar med fossil gasoil 10 och 32. 

HVO100 har lågt innehåll av aromater och svavel vilket ger lägre utsläpp av partiklar och svavelföreningar jämfört med konventionell Gasoil. Detta bidrar till bättre luftkvalitet till skillnad från en fossil Gasoil genom minskade.

Genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation omvandlas de förnybara råvarorna till att bli mycket lik en fossil Gasoil. Detta sker genom att ta bort syret i fettmolekylerna vilket gör att HVO100 Marin har god lagringsstabilitet. 

Vid produktion försvinner smörjande ämnen som svavel och aromatiska föreningar, vilket resulterar i bristande smörjförmåga i HVO100. Smörjande additiv tillsätts därför i HVO100 Marin färgad för att möta rekommenderade standarder. 

HVO100 innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat avfall från mat- och livsmedelsindustrin samt animaliska biprodukter. 

Preem exkluderar förnybara råvaror där det bedöms att det finns höga risker för negativ påverkan på den biologiska mångfalden, så som palmolja, PFAD och sojabönor.   

HVO100 Marin färgad innehåller mindre än 5 mg/kg svavel jämfört med 410 mg/kg för Gasoil 10 mg vilket ger positiva miljöeffekter. Svavel är en förorenande substans som kan bidra till luftföroreningar och surt regn när den förbränns. Genom att minska mängden svavel i bränslet kan minskar utsläppen av svaveldioxid och därmed minska luftföroreningar och deras negativa effekter på människors hälsa och miljön. Detta kan leda till renare luft, bättre luftkvalitet och minskad påverkan på ekosystem och naturresurser.  

Produktinnehåll

Vad betyder HVO?  

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja  

 

Vad tillverkas HVO av?  

HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

 

Är HVO100 fossilfri?  

Vid produktionen av HVO100 används förnybara råvaror, fetter och oljor, som genom en kemisk process kallad hydrodeoxygenation (HDO) omvandlar de förnybara råvarorna till HVO100 som är mycket lik fossil diesel. Detta sker genom att processen tar bort syret i fettmolekylerna och väte tillförs i stället. För att kunna tillföra väte så kräver processen vätgas. 

 

Har HVO100 Marin Färgad samma energiinnehåll som konventionell Gasoil? 

HVO100 Marin Färgad har något lägre densitet än Gasoil. Det betyder att det kan krävas en annan mängd bränsle för att uppnå samma energiinnehåll. Detta kan påverka bränsleförbrukningen och därmed fordonets räckvidd eller effektivitet. Vid hantering av bränslet kan den lägre densiteten påverka flödet, pumpning och blandningsegenskaperna hos HVO100 jämfört med gasoil 10. 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice