IF 380 max 1% svavel

IF 380 CR är en motorbrännolja avsedd som fartygsbränsle.

 IF 380 CR är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

IF 380 CR är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift.

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

IF 380 har en svavelhalt på max 1 procent.

Med strängare krav på svavelinnehåll i bränslen för fartyg är denna produkt anpassad för att motsvara regelverket om begränsning av svavelutsläpp inom ECA (Emission Control Area).

Utsläpp vid förbränning

ton Co2/m3
ca 3,2

IF 380 innehåller som mest 1 procent svavel.

Vattenhaltern ligger en bra bit under standarden, under 0,10% m/m, maxvärdet enligt standard är 0,50% m/m. 

Komponenter

Vad används IF 380 till?
IF 380 CR är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift.

Hur lagras produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

 

Skatter

IF 380 CR är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift.

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

IF 380 har en svavelhalt på max 1 procent.

Med strängare krav på svavelinnehåll i bränslen för fartyg är denna produkt anpassad för att motsvara regelverket om begränsning av svavelutsläpp inom ECA (Emission Control Area).

Utsläpp vid förbränning

ton Co2/m3
ca 3,2

IF 380 innehåller som mest 1 procent svavel.

Vattenhaltern ligger en bra bit under standarden, under 0,10% m/m, maxvärdet enligt standard är 0,50% m/m. 

Komponenter

Vad används IF 380 till?
IF 380 CR är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift.

Hur lagras produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

 

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice