Marin Ultra LS max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 3A Ultra LS är Preems unika produkt med så låg svavelhalt som <0,05%.

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm, och är uppskattad av många användare för god funktion och miljöprestanda

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Marin Ultra LS är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift, med varmhållningsmöjligheter för lagringscistern.

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.

Marin Ultra LS belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm, och är uppskattad av många användare för god funktion och miljöprestanda.

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
74.9

Marin Ultra LS innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Marin Ultra LS är en motorbrännolja med låg svavelhalt, som till största delen består av vakuumgasolja.

Komponenter

Vad använder jag Marin Ultra LS till?
Marin Ultra LS är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift, med varmhållningsmöjligheter för lagringscistern.

Varför ska jag använda mig av produkten?
Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm, och är uppskattad av många användare för god funktion och miljöprestanda.

Hur lagrar jag produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.


 

Skatter

Marin Ultra LS är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift, med varmhållningsmöjligheter för lagringscistern.

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.

Marin Ultra LS belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm, och är uppskattad av många användare för god funktion och miljöprestanda.

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
74.9

Marin Ultra LS innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Marin Ultra LS är en motorbrännolja med låg svavelhalt, som till största delen består av vakuumgasolja.

Komponenter

Vad använder jag Marin Ultra LS till?
Marin Ultra LS är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används i fartyg för kommersiell drift, med varmhållningsmöjligheter för lagringscistern.

Varför ska jag använda mig av produkten?
Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm, och är uppskattad av många användare för god funktion och miljöprestanda.

Hur lagrar jag produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Lagringstemperaturen skall ej understiga 35°C.


 

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice