CBG – Fordonsgas

Den fordonsgas du tankar hos Preem besår av 100% biogas (Compressed Bio Gas) och är ett av de fordonsbränslen med minst koldioxidutsläpp.

Biogas är ett 100% förnybart bränsle som produceras av olika typer av organiskt avfall.

Köp

Tanka

Gasen används idag främst som fordonsdrift.

Biogas är ett drivmedel som används till olika typer av gasfordon. Personbilar som drivs med biogas har vanligtvis två tankar, en för gas och en för bensin. De vanligaste användarna av biogas är taxi- och kommunal verksamhet.

Biogas ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför låga nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären.

Genom att köra på biogas minskar man de fossila koldioxidutsläppen med ca 90 procent. Biogasen har dessutom synergieffekter eftersom den innebär att restavfall samlas in för att i sin tur användas till motordrift.

Koldioxidbesparing

*Jfr fossil bensin
90%

Biogas produceras av hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin.

Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material. Flera olika källor kan vara basen för tillverkning, exempelvis reningsverk, soptippar och jordbruk. Biogas kan låginblandas i naturgas vilket ger ett bra distributionssystem som inte begränsas av biogastillgången. Användningsområdena är bland annat uppvärmning, elproduktion och fordonsdrift.

Gasen används idag främst som fordonsdrift.

Biogas är ett drivmedel som används till olika typer av gasfordon. Personbilar som drivs med biogas har vanligtvis två tankar, en för gas och en för bensin. De vanligaste användarna av biogas är taxi- och kommunal verksamhet.

Biogas ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför låga nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären.

Genom att köra på biogas minskar man de fossila koldioxidutsläppen med ca 90 procent. Biogasen har dessutom synergieffekter eftersom den innebär att restavfall samlas in för att i sin tur användas till motordrift.

Koldioxidbesparing

*Jfr fossil bensin
90%

Biogas produceras av hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin.

Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material. Flera olika källor kan vara basen för tillverkning, exempelvis reningsverk, soptippar och jordbruk. Biogas kan låginblandas i naturgas vilket ger ett bra distributionssystem som inte begränsas av biogastillgången. Användningsområdena är bland annat uppvärmning, elproduktion och fordonsdrift.

Köp

Tanka