LBG - Flytande biogas

LBG - Flytande biogas är en produkt till tyngre fordon som är 100 procent förnybar.

Produkten är unik på den svenska marknaden, det finns idag ett fåtal anläggningar. Majoriteten av dessa stationer erbjuder idag LNG som är en fossil produkt, inte LBG.

Köp

Tanka

Flytande biogas används främst som fordonsbränsle.

Förutom att vara drivmedel till fordon kan flytande biogas användas till att bland annat uppvärmning och elproduktion. För att göra biogas flytande kyls gasen ner till -160 grader Celsius, där kondenseringen av gasen ökar energitätheten. LBGs användningsområden är inom tung transport, sjöfart, industri och som stadsgas.

Flytande biogas är en av de drivmedelsprodukter som har minst miljöpåverkan.

En drivmedelsprodukt som innehåller 100 procent förnybara råvaror är unik på den svenska marknaden. Preem erbjuder idag LBG vid en stationen som är ett resultat av ett samarbete mellan Öresundskraft och Preem under år 2014. 

Koldioxidbesparing

jfr fossilt bränsle
71.6%

LBG är biogas i flytande form, biogas är en 100 procent förnybar produkt.

Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material. Flera olika källor kan vara basen för tillverkning, exempelvis reningsverk, soptippar och jordbruk.

Produktinnehåll

Flytande biogas används främst som fordonsbränsle.

Förutom att vara drivmedel till fordon kan flytande biogas användas till att bland annat uppvärmning och elproduktion. För att göra biogas flytande kyls gasen ner till -160 grader Celsius, där kondenseringen av gasen ökar energitätheten. LBGs användningsområden är inom tung transport, sjöfart, industri och som stadsgas.

Flytande biogas är en av de drivmedelsprodukter som har minst miljöpåverkan.

En drivmedelsprodukt som innehåller 100 procent förnybara råvaror är unik på den svenska marknaden. Preem erbjuder idag LBG vid en stationen som är ett resultat av ett samarbete mellan Öresundskraft och Preem under år 2014. 

Koldioxidbesparing

jfr fossilt bränsle
71.6%

LBG är biogas i flytande form, biogas är en 100 procent förnybar produkt.

Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material. Flera olika källor kan vara basen för tillverkning, exempelvis reningsverk, soptippar och jordbruk.

Produktinnehåll

Köp

Tanka